Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 30
BUPL holder øje med afbureaukratisering
Kommunerne kan forvente hård kritik fra BUPL, hvis de fjerner de timer, som afbureaukratiseringspakken skal give børnene.
Af: Jesper Ernst Henriksen
Mindre papirarbejde og bedre service til borgerne. Det var budskabet, da regeringen ved Folketingets åbning i starten af oktober fremlagde en afbureaukratiseringspakke. Men sådan går det ikke nødvendigvis alle steder, vurderer Henning Pedersen, formand for BUPL.
"Kommunerne er presset på økonomien. Derfor vil det ikke komme bag på mig, hvis nogle kommuner bruger pakken til at fjerne timer fra daginstitutionerne," siger han og lover, at BUPL vil holde et vågent øje med kommunerne i denne sag.
Afbureaukratiseringspakken vil ifølge regeringen spare pædagogerne for 776.000 timers arbejde til en værdi af 209 millioner kroner. Timerne bliver sparet ved at skære ned i antallet af sprogvurderinger, ved at gøre børnemiljørapporterne til en del af de pædagogiske læreplaner og ved, at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hvert andet år.
"Vores forudsætning for at støtte forslagene om afbureaukratisering er, at der bliver bedre tid til pædagogernes arbejde. Det fremgår også klart af indenrigs- og socialministerens præsentation af forslagene. Vi vil derfor følge meget nøje, hvordan lovforslaget bliver udformet, og hvordan Kommunernes Landsforening og kommunerne gennemfører afbureaukratiseringen. Hvis enkelte kommuner vil bruge de sparede arbejdstimer på nyt bureaukrati eller på andet end institutionerne, vil det være en ny nedskæring på børneområdet," siger BUPL-formanden.
Kommuner, som fjerner sparede ressourcer, vil få en hård medfart fra BUPL.
"Kommunerne vil få en konflikt med regeringen og med os, hvis de ikke følger de intentioner, der ligger i forslaget," siger Henning Pedersen.