Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 26
BUPL mener: Nye veje til indflydelse
Der er stadig mange i offentligheden og blandt politikere og embedsmænd, der tvivler på, at det kan betale sig at satse på børne- og ungeområdet.
Af: Henning Pedersen
Som pædagogernes fag- og professionsforening har BUPL valgt en ny måde at søge indflydelse på. I stedet for kun at tage udgangspunkt i de begrænsninger og problemer, pædagogerne møder, tager vi frem for alt udgangspunkt i den opgave, vi som pædagoger løser. Dermed skaber vi respekt om pædagogers viden, netop fordi den bruges til gavn for børns og unges udvikling.
Af samme grund ønsker vi også at spille markant og løsningsorienteret ind i den store samfundsdagsorden om udviklingen af børne- og ungeområdet. Vi vil vise, hvad pædagoger gør og ikke mindst kunne gøre, hvis de fik lov.
Og vi har en rigtig god sag. SFI-rapporten: 'Børnehavens betydning for børns udvikling', der præsenteres i dette nummer af Børn&Unge, dokumenterer til fulde, hvad pædagogernes samfundsmæssige værdi er. Desværre er det ikke alle, der har indset det endnu. Der er stadig mange i offentligheden og blandt politikere og embedsmænd, der tvivler på, at det kan betale sig at satse på børne- og ungeområdet.
Netop derfor har vi også i denne uge afholdt en dialogkonference, hvor indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V) og en række andre interessenter på børne- og ungeområdet deltog. Konferencens formål var at høre de forskellige parters bud på, hvordan vi skaber lige muligheder for alle børn uanset deres sociale og økonomiske baggrund.
Temaet og konferencen om lige muligheder for alle børn udgør første del af en række udspil fra BUPL, hvor der er konkrete forslag til, hvordan pædagoger kan medvirke til at løse aktuelle samfundsproblemer på børne- og ungeområdet. Tanken er, at vores viden og løsninger skal med under armen, hver gang vi går til møder med Kommunernes Landsforening, ministre og embedsmænd eller udtaler os i offentligheden.
I den kommende tid vil vi bygge mere og mere viden på. I 2009 vil vi fokusere specielt på den tidlige indsats, der er så afgørende for at sikre lige muligheder for alle børn. Men vi vil også rette fokus mod krop og bevægelse og arbejde for en opsøgende, inkluderende og forebyggende indsats i forhold til bander, kriminalitet og andre ungeproblemer. Til næste år følger vi op med initiativer i forhold til den pædagogiske indsats for alle børn ('Klar til livet') og for pædagogers indsats i skolen.
Fælles for disse fokuspunkter er, at de hører til de vigtigste i det danske samfund netop nu, og at pædagogerne helt entydigt kan være med til at løse problemerne. Det ved vi som pædagoger. Nu skal vi sikre, at alle andre også ved det.
Målet med initiativet er derfor klart. Vi vil den brede dialog om børne- og ungeområdet. Vi vil de fælles løsninger. Og vi vil ikke mindst påvirke beslutningstagere til at skabe resultater: bedre forhold for børn, unge og pædagoger til gavn for samfundet som helhed.