Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 17 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Succes med voksenstyret leg i frikvarteret
På Skårup Skole på Fyn har et projekt med pædagogers voksenstyrede leg i indskolingens frikvarter givet trygge, glade elever, der frit kan gå til og fra og alligevel føle sig velkomne i legepatruljens aktiviteter. Og alle kan være med og føle sig inkluderet.
Af: Kurt Balle Jensen
Det ville vi
Vi ville skabe et trygt og godt miljø i frikvarteret, hvor alle er med i et inkluderende legefællesskab uden plads til mobberi, ensomhed og konflikter. Vi ville gøre skolegården til et fantastisk sted for alle børn i indskolingen, og vi ville i praksis vise, hvor stor en rolle pædagogerne kan spille for at sikre de bedste rammer for godt fællesskab i frikvarteret. Vi ville vise, hvordan den gode stemning i frikvarteret kan få indflydelse på hele dagen, og at pædagogerne kan være den professionelle og faglige garant for trivsel.

Sådan gjorde vi
Vi lod seks pædagoger skiftes til at planlægge og organisere en leg. Der blev reklameret for legen, og børnene kunne frit vælge, om de ville være med. De kunne deltage næsten på egne præmisser og gå til og fra – og alligevel føle sig velkomne i legefællesskabet. Pædagogerne førte logbog og oprettede på den måde et legekartotek. Legene var organiserede, spændende lege, som den pågældende pædagog guidede børnene igennem. Børnene kunne frit vælge, om man ville se på eller være med.

Det lærte vi
Vi lærte, at den voksenstyrede leg kan skabe et samlingspunkt, hvor alle føler sig velkomne og inkluderede. En tryghedsbase. Vi lærte, at man med organiseret leg kan opprioritere det uformelle læringsrum, som skolegården også er. Og vi oplevede glade elever, der fik gode oplevelser, og tilfredse forældre, lærere og ledelse. Vi lærte også, at det forpligter at reklamere for voksenstyret leg. Man kan ikke blive væk eller forlade legen på grund af en akut opstået situation uden at skuffe børnene. Der skal være voksne nok i skolegården til, at legen kan gennemføres.

Om projektet
Projekt ’Initieret leg i indskolingens frikvarter’ er et BUPL-støttet udviklingsprojekt, der blev gennemført i første halvdel af skoleåret 2016-2017. Projektet har medvirket til at skabe en ny legekultur i indskolingen på Skårup Skole, og der er lagt op til en fortsættelse i samarbejde mellem lærere og pædagoger. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til SFO-leder Aase Bødker, tlf. 6223 4878.