Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 38
Pædagogik uden høreværn
Støj er et stort problem i dag­institutioner og skoler. SF vil have minister i samråd om den skadelige larm. Pædagogisk er det dog muligt at ændre på støjniveauet.
Af: Christel Bue Bonde
Børn, der ses, anerkendes og opmuntres, larmer ikke. De ansatte i institutionerne har en afgørende indflydelse på stemningen og omgangsformen og dermed også på støjniveauet. Derfor er det vigtigt, at de påtager sig rollen som anerkendende og tydelige ledere.
Det mener Kirstine Sort Jensen, underviser på Center for Relations- og Ressourceorienteret Psykologi.

"Børnene vil tage ved lære af de voksnes måder at gøre tingene på, og det vil smitte af på deres indbyrdes samvær og respekt," siger hun.
Kirstine Sort Jensen har i samarbejde med Børnehuset Søholm i Tårs udviklet et undervisningsmateriale, der kan bruges i støjplagede daginstitutioner. I børnehuset arbejder personalet målrettet med relationsorienteret pædagogik. Som eksempel på at metoden virker, fremhæver Kirstine Sort Jensen, at når børnene i Søholm samles til frokost, er der en venlig og stilfærdig omgangstone. Ofte ser man ellers i de situationer, hvor mange børn skal flytte sig fra en aktivitet til en anden, at der opstår konflikter og skænderier og kommandoer flyver gennem luften. Altså mere larm.

Omgående fokus. At pædagoger med en målrettet indsats kan være med til at sænke lydniveauet i institutionerne, er relevant. Specielt set i lyset af en ny undersøgelse fra en institution i Vejle, hvor 8 ud af 12 pædagoger i en børnehave fik konstateret hørenedsættelse på grund af støj. I alt har omkring 800.000 danskere problemer med hørelsen, og antallet af klager over støj på arbejdspladsen er stigende. Undersøgelser viser, at særligt pædagoger og lærere er udsat for et støjniveau over de tilladte 80 decibel.
Ifølge Pernille Vigsø Bagge, børneordfører for Socialistisk Folkeparti (SF), er støjproblemet en direkte konsekvens af regeringens jerngreb om den kommunale økonomi. Den presser mange kommuner til at satse på store enheder og sammenlægning af institutioner, så de kan spare penge på vikarbudgetter og lederstillinger.

Pernille Vigsø Bagge mener, at der omgående skal øget fokus på området.
"Det er vigtigt at sænke støjniveauet hvis man skal fastholde og sikre rekruttering til lærer- og pædagogfagene. Det siger sig selv, at ophold i sådanne omgivelser ikke fremmer hverken børn eller voksnes trivsel," siger hun.
Derfor har SF kaldt beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i samråd. SF vil have ministeren til at svare på, hvad regeringen vil gøre for at bekæmpe støj på skoler og i daginstitutioner.

Relationer sænker støj
Center for Relations- og Ressourceorienteret Psykologi udbyder kurser i relationspædagogik på baggrund af International Child Development Programs principper, som oprindeligt er udviklet for at forhindre omsorgssvigt og misbrug af børn. Men de kan også bruges i sammenhænge, hvor man vil opbygge eller styrke relationerne mellem en omsorgsperson og et barn.
Både Randers og Jammerbugts Kommune tilbyder kurset. I Randers er tilbuddet ikke systematisk, mens man i Jammerbugt Kommune sender alle pædagoger og dagplejere plus 100 folkeskolelærere afsted.
Læs mere på www.g-r.dk