Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 06
Din farlige nabo: BUPL-formand rystet
Henning Pedersen retter voldsom kritik mod de mange kommuner, der ikke informerer pædagoger om risikovirksomheder.
Af: Lene Søborg
BUPL-formand Henning Pedersen er rystet over, at institutioner ligger tæt på farlige virksomheder, uden at pædagoger og forældre har nogen som helst anelse om det.
"Institutioner skal slet ikke ligge i nærheden af farlige virksomheder, men når det alligevel er tilfældet, skal politikere og myndigheder sikre, at institutionerne har information om sikkerhed og beredskabsplaner," siger han og retter skytset mod kommunerne.
"Det er under al kritik, at der fortsat er kommuner, der ikke har sikret fuld åbenhed om risikovirksomheder og ikke har beredskabsplaner, som dækker institutioner i nærheden. Personalet skal vide, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af uheld på en risikovirksomhed. Det er helt horribelt, at der er tilfælde, hvor man ikke engang ved, at der ligger en farlig virksomhed tæt ved institutionen," siger pædagogernes formand.
Åbenhed, information og beredskabsplaner for hver enkelt institution er afgørende for at sikre børnene bedst muligt i tilfælde af uheld og for, at forældre kan være trygge, fordi personalet ved, hvordan de skal handle, mener BUPL-formanden.
Han efterlyser samtidig lovgivning om sikkerhedsafstande fra risikovirksomheder til institutioner og beboelse.
"Politikerne må som minimum sikre, at der er krav om information om sikkerhedsforhold og beredskabsplaner. Særligt må det sikres, at personalet i børneinstitutioner er oplyst om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af uheld på en risikovirksomhed, herunder hvordan de informerer forældrene," lyder kravet fra Henning Pedersen.

Det siger loven
• De farligste virksomheder (kolonne 3) skal udarbejde en sikkerhedsrapport, der blandt andet beskriver uheldsscenarier, og hvordan virksomheden vil tackle dem. Sikkerhedsrapporten skal også indeholde en intern beredskabsplan. Myndighederne skal udarbejde en ekstern beredskabsplan for uheld, som befolkningen skal oplyses om.
• De næstfarligste virksomheder (kolonne 2) skal udarbejde et sikkerheds­dokument, der beskriver virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld. Myndighederne skal vurdere, om der er behov for en ekstern beredskabsplan i tilfælde af uheld på virksomheden.
• Offentligheden har ret til at få indsigt i virksomheders og myndigheders beskrivelser af uheldsscenarier og beredskabsplaner.
• Myndighederne skal føre tilsyn med, at virksomhederne overholder sikkerhedskravene.