Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 19 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Mælkebøtten satte hverdagen i system
Pædagogerne i den integrerede institution Mælkebøtten i Holte var trætte af kaotiske scener i garderoben, skred i det planlagte program og manglende tid til faglighed. Et projekt skabte ny og bedre organisering af hverdagen.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
I vores institution har vi fagligt fokus på leg, selvhjulpenhed og idræt. Det giver os god mulighed for at understøtte udviklingen af børnenes samlede kompetencer. Vores faglighed kan komme til at glide i baggrunden i praktiske situationer, fx når vi skal give børn tøj på i garderoben, organisere aktiviteter på tværs af stuerne eller i overgangen fra morgenmåltid til aktivitet. Vi ville derfor arbejde med at organisere disse situationer på en mere hensigtsmæssig måde, så de i højere grad kunne bruges mere fagligt, og så vi samtidig fik bedre tid til at planlægge vores arbejde.

Sådan gjorde vi
For at organisere de udvalgte situationer anderledes har vi arbejdet med aktionslæringens fem faser: Først formulerede vi vores undren, så iværksatte vi aktioner, og dernæst filmede vi situationerne for at observere, hvordan aktionen virkede. Vi holdt desuden refleksionsmøder og bearbejdede erfaringerne i fællesskab. Vi observerede fx i børnehaven, at der var kaos i garderoben, når der ikke var voksne i længere tid. Det blev baggrunden for en aktion, hvor pædagogerne organiserede sig efter frokost, så nogle var i garderoben, mens andre hjalp på toilettet eller ryddede op efter maden.

Det lærte vi
Vi har lært, at vi kan gøre meget for at organisere vores dagsrytmer, så vi får mere tid til vores faglighed. For eksempel gav organiseringen af situationen med påklædning i garderoben os mere tid til pædagogisk faglighed. I vuggestuen har vi lært, at vi skal have små grupper af børn ad gangen, tænke over, hvilke børn vi giver først og sidst tøj på, og at vi henter børnene fra fællesrummet i stedet for at kalde på dem. I børnehaven har vi uddelegeret oprydningen efter frokost, så der kommer flere medarbejdere i garderoben, og vi har fordelt os, så der er voksne nok til børnene i hver ende.

Vores råd til andre
● Hold flere refleksionsmøder, og justér aktionerne indimellem.
● Husk samtidig at arbejde med institutionens faglige fokusområder.
● Husk, at fx sygdom eller indkøringsbørn i perioder kan påvirke organiseringen.

Om projektet
Den integrerede institution Mælkebøtten i Holte, en institution med 102 børn og 22 ansatte, fik i vinteren 2015/2016 bevilliget støtte fra BUPL’s udviklingspulje til projektet ’Organisering af nye dagsrytmer med tid til mere faglighed’. Projektet fandt sted fra februar til juli 2016. Mælkebøtten har en pædagogisk idrætsprofil og vægter leg, selvhjulpenhed og idræt højt. BUPL’s udviklingspulje yder bidrag til udviklingsprojekter på op til 100.000 kroner. Læs mere på bupl.dk under ’Forskning’, hvor du også kan downloade Mælkebøttens inspirationsguide om projektet.