Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
TEMA: VILD MED VUGGESTUEN. Et løft til småbørnspædagogikken. Lær af hverdagens rutiner
Et nyt inspirationsmateriale viser, hvordan man på syv uger får gang i observation og refleksion i det småbørnspædagogiske arbejde. Det skal der afsættes tid til, mener BUPL.
Af: Vibeke Bye Jensen
Den faglige indsats og det faglige niveau skal højnes i vuggestuerne. Det blev BUPL og Kommunernes Landsforening enige om ved overenskomstforhandlingerne i 2013. Midlerne blev sat af, og siden har 16 pædagoger fra otte institutioner i fire kommuner arbejdet i et ’Småbørnspædagogisk Værksted’. Det er der kommet en ny inspirationsmodel ud af.
Følger man modellen, kan man i løbet af syv uger lære at arbejde systematisk med observation og refleksion i forhold til pædagogik og læring i hverdagshandlinger. Man vil opdage, at der er et stort læringspotentiale i hverdagens små gøremål og rutiner. For eksempel når et regnvejr giver anledning til en samtale om vandpytter og regndråbernes størrelse, eller når bleskiftet forvandles til en læringssituation med dialog, struktur og omsorg for barnets overgang fra at være vågen til søvn.
Pædagogerne i projektet har observeret hinanden og har bagefter reflekteret fælles over det, de så. Det gav deltagerne et nyt blik på deres praksis og hjælp til at handle på det, de havde set.

Grib øjeblikket. Lasse Bjerg Jørgensen, politisk ansvarlig for 0-6-årsområdet i BUPL, mener, at der netop i de mange omsorgsrutiner i arbejdet med de mindste børn er et kæmpe læringspotentiale. Derfor er det godt, hvis pædagogerne griber de små øjeblikke og lærer af dem.
»Pædagogisk arbejde med de mindste børn er noget af det mest komplicerede, der findes, fordi børnene ikke har et sprog. Derfor skal man være god til at aflæse signalerne fra børnene og enormt god til at fange, hvor hurtigt udviklingen går. Det skal man som småbørnspædagog have tid og rum til at være i, for det kræver en helt enestående tilstedeværelse. Man skal også have tid til at reflektere over, hvordan man kan støtte børnene i deres udvikling,« siger han.

For lav normering. Derfor er det ikke specielt godt, at normeringen er så lav på 0-2-årsområdet. Der er brug for flest uddannede med kompetence til at aflæse de små børn og det samspil, de har med hinanden, mener Lasse Bjerg Jørgensen.
»Der burde afsættes tid til at bruge redskaberne fra Småbørnspædagogisk Værksted. Enhver pædagog, der arbejder med de allermindste børn, ved, hvor meget pædagogik, interaktion og læring der er i at hjælpe et barn med selv at lære at tage tøj på, eller der er ved bleskift. I de øjeblikke er der så meget menneskeligt samvær, så meget kontakt til barnet og så mange muligheder for at hjælpe barnet videre. Det er det godt at holde fast i og reflektere over, så arbejdet får en pædagogisk kerne af kvalitet og ikke bare er rutiner,« siger han.

Om projektet
Under overenskomstforhandlingerne i 2013 afsatte Kommunernes Landsforening og BUPL 750.000 kroner til projektet ’Den professionelle pædagog på 0-2-årsområdet’. Formålet var at højne det faglige niveau og den faglige indsats i vuggestuerne. Midlerne blev brugt til et samarbejde mellem forskere og praktikere, der skulle formulere et bud på fremtidens professionsideal for vuggestuepædagoger. De 16 pædagoger, der har været direkte involveret, kommer fra Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner.

Fælles refleksion virker bedst
Erfaringerne fra projektet viser at:
● Fælles systematisk refleksion øger kvaliteten i vuggestuerne.
● Der er et stort potentiale i rutiner og hverdagshandlinger.
● Små pædagogiske greb kan give store resultater, hvis man er opmærksom på det.
● Der er stor værdi i at observere og reflektere på tværs af institutioner. Og at observation og refleksion skal have fokus på barnets perspektiv og udbytte.

I kan selv prøve modellen, som I finder på bupl.dk/pædagogik