Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 25
Lettere at købe kemifrit legetøj
Skærpede krav til leverandører skal sikre, at københavnske institutioner lettere kan finde de sundeste alternativer, når de køber legetøj.
Af: Lotte Juul Martini
Når de nye legetøjskataloger efter nytår bliver sendt ud til københavnske vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, vil miljørigtige produkter og mærkning være i fokus.
Københavns Kommune har nemlig skærpet kravene til de legetøjsleverandører, der ønsker at indgå en indkøbsaftale med kommunen. Indkøbsaftalerne indgås for to år ad gangen, og det nye legetøjsudbud er netop blevet offentliggjort.
"Formålet med at stille ekstra krav til leverandørerne har været at gøre det nemmere for institutionerne at vælge de sundeste alternativer. Københavns Kommune vil fremme brugen af miljømæssigt sikkert legetøj, og institutionerne har givet tydeligt udtryk for, at det nu er en jungle at finde ud af, hvad der er godt og skidt legetøj til småbørn, der propper alting i munden," siger miljøledelseskonsulent i afdeling for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune, Henrik Nordentoft.
Egentlig var det i første omgang en forælder fra Vuggestuen Abel, der satte fokus på kemiproblematikken i forhold til de helt små børn, og da sagen kom på den kommunalpolitiske dagsorden, blev miljøledelseskonsulenten en del af den arbejdsgruppe, der nu har formuleret det nye udbudsmateriale for legetøj.
Kravene til legetøjsleverandørerne er blandt andet, at produkterne skal overholde kriterierne for svanemærket. Leverandørerne må ikke sende kataloger til institutionerne med andre produkter end dem, der overholder indkøbsaftalens krav. Katalogernes produkter skal udstyres med tydelig mærkning, og mærkningen skal forklares forrest i kataloget. Endelig kan kommunen indkalde til et årligt, obligatorisk dialogmøde med virksomhederne.

Begejstring i Vuggestuen. "Jeg glæder mig utrolig meget til at se de nye kataloger, og jeg håber og tror, at de skærpede krav gør det lettere for os at vælge de sundeste produkter," siger Anne Larsen, leder af Vuggestuen Abel på Vesterbro i København.
Børn&Unge har tidligere på året beskrevet, hvordan den københavnske vuggestue har smidt sækkevis af legetøj ud, fordi dukker, bamser og biler indeholdt kemiske stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
"Jeg meget begejstret for de nye regler for mærkningen - især synes jeg, at det er rigtig godt, at det nu tydeligt kommer til at fremgå, om det enkelte produkt af miljømæssige eller pædagogiske hensyn er beregnet til børn under tre år," fortæller Anne Larsen.
Hun bliver jævnligt kontaktet af andre københavnske institutioner, der vil følge Vuggestuen Abels vej til at blive en kemifri institution, men ikke ved, hvordan de skal gå i gang.
I løbet af efteråret søsætter Miljøministeriet en landsdækkende kampagne, der har fokus på de mindste børns eksponering for skadelige kemiske stoffer. Kampagnen vil ramme bredt, så både forældre og fagfolk, der arbejder med børn, får øjnene op for den farlige kemi i legetøj og andre produkter, som børn omgiver sig med. Samtidig arbejder ministeriet på en vejledning, der skal gøre det endnu lettere for blandt andet institutionsledere at navigere uden om stoffer, der kan skade børn.

De fem nye krav
• Al legetøjet skal overholde stort set samme miljøkrav som svanemærkede produkter.
• Legetøjet i katalogerne skal udstyres med en tydelig mærkning af, om produkterne overholder lovens krav til legetøj beregnet til børn fra 0-3 år - både i forhold til miljø og sikkerhed.
• De mærkninger og symboler, der bliver brugt, skal tydeligt forklares forrest i kataloget.
• Leverandørerne må kun sende kataloger med de produkter, der er indgået indkøbsaftale om.
• Leverandørerne kan blive indkaldt til et årligt, obligatorisk dialogmøde.
Læs mere om 'Sundt børnemiljø - fri for skadelig kemi' på
www.groeninstitution.kk.dk
Vælg 'Miljøledelse' og dernæst 'Kemi'.