Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 02
Kostordning: Mere tid giver dyrere mad
Når Århus Kommune indfører kostordning, kommer forældrene til at betale forskellig pris for præcis det samme måltid. Prisen afhænger af, hvor stort et modul forældrene har valgt til deres børn. Andre kommuner med modulordning følger sandsynligvis samme model.
Af: Mikkel Kamp
Blå stue i en århusiansk børnehave. Arthur på tre år øser pastasalat op på sin tallerken. Skålen sendes videre til den jævnaldrende Kaja, der øser det samme op på sin tallerken.
For børnene er der ingen forskel på maden. Det er der til gengæld for deres forældre. Arthurs forældre betaler 469 kroner for det daglige måltid, mens Kajas forældre slipper med 396 kroner for præcis det samme.
Sådan kommer virkeligheden til at se ud, når den store jyske kommune 1. august skifter madpakkerne ud med den obligatoriske kostordning.
Årsagen til forskelsbehandlingen er kommunens modulordning. Arthurs forældre har betalt for at få deres dreng passet 45 timer om ugen, mens Kajas kun betaler for 35 timer.
Timetallene har intet med mad at gøre. Alligevel er de afgørende, fordi forældre højst må betale 30 procent af udgifterne til institutionspladserne, når kostordningen bliver indført. Hvis forældre, der har valgt 25 eller 35 timers moduler, skulle betale fuld pris for kosten, ville de betale mere end 30 procent.
Dermed øges forskellen på de store og små moduler, og det kan få negative konsekvenser, vurderer Henning Truelsegaard, formand for BUPL Århus.
"Det vil betyde, at flere vælger de små moduler, og dermed bliver modulordningen en større nedskæring, end den i forvejen er," siger han.
Sten Grølsted, formand for Forældrenævnet i Århus, tør ikke gætte på, om flere vælger små moduler på grund af kostordningen.
"Men det er fuldstændig urimeligt, at det samme måltid mad koster mere, fordi man har valgt et stort modul. Og det er urimeligt, at forældre nu skal tage hensyn til madens pris, når de vælger modul. Det har intet med hinanden at gøre," siger han.

Dyrere og dårligere. Kostordningen, der er vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti, er obligatorisk og skal betales af forældrene. I Århus betyder det, at forældrene, der har valgt store moduler, både betaler maden for deres eget barn og er med til at betale mad til børn, der har friplads, til børn, der får søskenderabat og til børn med de mindste moduler.
Det betyder, at forældre med et 45 timers modul betaler 469 kroner for kosten hver måned, mens deres barn får mad for 311 kroner.
"Begrundelsen for at lade forældrebetalingen stige til 30 procent er, at børnene jo får mad for pengene, men det er ikke tilfældet. Samtidig er der flere institutioner, som har kostordninger i forvejen. Her betaler forældrene måske 400 kroner og får mad for alle pengene. Nu skal de betale mere, og de får mindre. Grundlæggende er det en god idé med kostordning, men det er ikke gennemtænkt," siger Sten Grølsted fra Forældrenævnet.
Også Henning Truelsegaard fra BUPL Århus mener, at politikerne skal tænke sig om.
"Århus Kommune bør stoppe den hurtige indførelse af kostordningen. Kommunen bør gå til Kommuners Landsforening og regeringen og forsøge at få penge med til at finansiere maden. Det er en flot tanke med mad til børnene, men reelt er det endt med at være en nedskæring, som både går ud over forældrenes pengepung og pædagogernes tid sammen med børnene," siger Henning Truelsegaard.

Andre kommuner venter. Det er langt fra kun Århus Kommune, der skal forholde sig til, at betalingen for kostordningen kolliderer med modulordningen. Knap hver fjerde danske kommune har indført modulordning, men da de fleste først indfører kostordning i januar 2010, har de endnu ikke taget endelig stilling til, hvordan betalingen skal foregå.
"Vi når ikke at blive klar med kostordningen før 2010. Lige nu er der vist flere spørgsmål end svar i kommunerne," siger Anni Bust, der er dagtilbudschef i Horsens Kommune.
Vejle Kommune regner med at indføre kostordningen i august. Det er dog ikke endeligt besluttet, hvordan finansieringen skal skrues sammen.
"Men det ender antageligt med, at maden kommer til at koste det samme for alle børn i børnehaver. Dermed bliver det procentvis lidt dyrere for børnene på de små moduler, men sådan plejer vi at gøre med ydelser, der koster det samme, uanset hvor mange timer barnet er i institutionen," siger leder af pladsanvisningen i Vejle, Per Larsen.
Det kan måske ikke lade sig gøre i Vejle og andre kommuner med modulordning, fordi de små moduler - som i Århus - så støder mod loftet på 30 procent.
I så fald vil det være i overensstemmelse med velfærdsminister Karen Jespersens intentioner med loven. Enhedslistens Line Barfod har i Folketingets socialudvalg spurgt ministeren, om børn skal betale lige meget for det samme måltid mad i institutioner.
Det skal de, men kun procentvis, svarer ministeren.
"Der kan derfor opleves forskel i den faktiske forældrebetaling alt afhængigt af, om et barn har en fuldtids- eller deltidsplads. Der vil derfor også være nominelt forskellige stigninger i betalingen for et barn med henholdsvis en fuldtidsplads og en deltidsplads, selvom prisen for begge tilbud stiger med samme procentsats i forbindelse med indførelse af et frokostmåltid," svarer velfærdsministeren og godkender dermed, at forældre betaler forskellig pris for præcis det samme måltid.

Spørgsmål fra Line Barfod (Enhedslisten) til velfærdsminister Karen Jespersen.
Er det korrekt, at forældre skal betale det samme, for det samme måltid mad, hvis de går i samme børnehave, men eneste forskel er valg af modul i familieflexordninger?

Svar:

Jeg kan bekræfte, at procentsatsen for forældrenes egenbetaling fastsættes ens for alle børn, der går i samme institution og er i samme aldersgruppe. Det har i denne sammenhæng ikke betydning, om et barn har en fuldtidsplads eller deltidsplads.

Beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, dvs. de udgifter forældrenes egenbetaling skal beregnes ud fra, kan imidlertid være forskellige alt afhængig af, om barnet har en fuldtids- eller deltidsplads. Dette skyldes, at de udgifter, som forældrebetalingen beregnes ud fra, skal afspejle udgifterne ved den benyttede plads.

Der kan derfor opleves forskel i den faktiske forældrebetaling alt afhængigt af, om et barn har en fuldtids eller deltidsplads. Der vil derfor også være nominelt forskellige stigninger i betalingen for et barn med henholdsvis en fuldtidsplads og en deltidsplads, selvom prisen for begge tilbud stiger med samme procentsats i forbindelse med indførelse af et frokostmåltid.

Karen Jespersen, velfærdsminister


Kostordning i Århus
Børnehaver:
Har man 25 timers modul, koster maden 322 kroner om måneden.
Har man 35 timers modul, koster maden 396 kroner om måneden.
Har man 45 eller 52 timers modul, koster maden 469 kroner om måneden.

Vuggestuer:
Alle moduler betaler 469 kroner for kosten.