Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 15
Bedstemor er tjenestepige
Danske forældre forventer, at bedstemødre stiller op og passer børnebørnene. Men når den tjans er klaret, skal de ældre klappe gællerne i og blande sig uden om.
Af: Vibeke Bye Jensen
Er du som pædagog vidne til, at bedstemødre i stor stil henter og bringer børnebørnene, når forældrene har vigtige aftaler eller trænger til at være børnefri? Eller er du selv bedstemor, som forventes at passe syge børnebørn? Så er du ikke alene. Et nyt ph.d.-projekt viser nemlig, at danske forældre tager det som en selvfølge, at bedstemor er til rådighed, når de har brug for det.
Det er etnologen Anne Leonora Blaakilde, der har undersøgt sagen, og som for nylig har forsvaret sin afhandling 'Bedstemorsnak'. Hun viser med sin undersøgelse, der blandt andet indbefatter kvalitative interview med 21 bedstemødre, at synet på bedstemoderen er blevet mere og mere negativt op gennem 1900-tallet.
"Bedsteforældre i dag har ikke rettigheder i forhold til deres børnebørn, men kernefamilien nærer paradoksalt nok store forventninger til, at bedsteforældrene yder en stor indsats, især over for børnebørnene," siger hun.

Klap i. Selvom bedstemødrene forventes at stille op til pasning, har de ikke noget at skulle have sagt i forhold til podernes opdragelse. Forældrene vil bestemme alt.
"Den omsorgsfulde, ældre mor skal på den ene side fungere som praktisk hjælper, men må på den anden side ikke blande sig for meget. Og hun er desuden alt for gammeldags," siger Anne Leonora Blaakilde.
De danske bedstemødre er dermed, ifølge Anne Leonora Blaakilde, endt med sorteper i forhold til deres børnebørn. De har masser af forpligtigelser, men har ikke noget at skulle have sagt.
"I dag er det sådan, at en mor aldrig må give sin datter gode råd, men skal lade den unge mor 'gøre sig sine egne erfaringer' ved hjælp af officiel litteratur og selvhjælpsbøger," siger hun.

Gratis arbejdskraft. Undersøgelsen viser overraskende nok, at det ikke kun er i familien, ældre kvinder forventes at stille op til praktiske formål. Velfærdsstaten er ifølge Anne Leonora Blaakilde indrettet sådan, at de ældre kvinder bliver tilskyndet til at påtage sig frivilligt, ulønnet arbejde.
"De ældre anspores til at bidrage med frivilligt arbejde i kommunale frivillighedsordninger med navne som 'bedstemorordninger' eller 'mormorordninger'. Kvindeligt familiearbejde uden løn fortsætter således i dag, ikke kun som lavere betalt omsorgsarbejde på arbejdsmarkedet, men som en forventning om gratis eller billig arbejdskraft fra bedstemoragtige kvinder," siger hun.