Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
Nyt forskningscenter. BUPL: Vi har brug for at vide mere om effekten af daginstitutioner
BUPL har investeret penge i det nye Center for Daginstitutionsforskning for at samle forskningen på området.
Af: Vibeke Bye Jensen
Alle kigger mod de nordiske daginstitutioner og roser de traditioner, som er opbygget her. Men både pædagoger, forskere og organisationer har svært ved præcis at sige, hvad det er, der er så godt ved 0-6-årsområdet i Danmark. Det skal det nye Center for Daginstitutionsforskning forhåbentlig være med til at give svar på.
Det er en af forventningerne til centret og en af grundene til, at BUPL støtter centret med 7,2 millioner kroner i de næste to et halvt år, siger Lasse Bjerg Jørgensen, faglig sekretær i BUPL og formand for centerrådet, der styrer forskningsindsatsen.
»Alle taler om, at vi har noget unikt i Danmark, men vi kan ikke altid forklare det. Heller ikke når internationale forskere peger mod vores model her i Norden, kan vi fremvise forskning, der viser, at det og det er godt. Og det er ikke hensigtsmæssigt, for så er det andre landes forskning af deres systemer, som ligger langt fra den nordiske model, der løber med opmærksomheden og er toneangivende,« siger han.

Forskning på nyt niveau. Håbet er, at et forskningscenter med fokus på 0-6-årsområdet vil kunne være en samlende kraft, der både kan samle op på den forskning, der allerede er, og ikke mindste sætte ny forskning i gang.
»7,2 millioner kroner er selvfølgelig er mange penge, men vi håber, at det, at vi er gået foran, kan være med til at generere flere penge og ressourcer fra andre, der vil investere i forskning på netop dette område. Alle efterspørger forskning på området, og nu har vi i hvert fald sat os i spidsen for et center, der kan løfte den op på et nyt niveau,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.
BUPL har tilsluttet sig et forskningsprogram, hvor der skal forskes i det hverdagsnære, daglige liv i institutionerne.
»På den måde kan vi få pædagogerne inddraget i forskningen, hvilket vi finder særlig vigtigt,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.
Kun fremtiden vil vise, om BUPL vil fastholde sit engagement i centret, siger Lasse Bjerg Jørgensen.
»Men vores vurdering er, at børneforskningen i Danmark har brug for det her center, så viden flyder let og elegant fra forskningen ud i praksis, men også den anden vej. Derfor må vi først og fremmest koncentrere os om at få det skudt godt i gang og tænke over, hvordan vi kan få det til at fortsætte,« siger han.