Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 26
BUPl mener: Ligeløn et fælles ansvar
Der er ingen gode argumenter for, at pædagoger [...] skal aflønnes dårligere end ansatte i traditionelle mandefag.
Af: Birgitte Conradsen
I Danmark er der stor forskel på, hvad mænd og kvinder tjener. Og det er mændene, der tjener mest. BUPL forlanger handling fra alle involverede parter, så vi kommer uligelønnen til livs.
Lønkommissionens redegørelse har klart dokumenteret, at både det offentlige og det private arbejdsmarked har massive problemer med uligeløn. De faggrupper, der rammes hårdest, er de kvindedominerede faggrupper, som arbejder i omsorgssektoren, og som har en mellemlang videregående uddannelse. Blandt disse har pædagogerne den laveste løn.
Der er ingen gode argumenter for, at pædagoger, som står med børnenes udvikling og dannelse i de første vigtige år af barnets liv, skal aflønnes dårligere end ansatte i traditionelle mandefag som for eksempel bygningskonstruktører.
BUPL mener, at et moderne samfund som det danske blandt andet bør kendetegnes ved, at mænd og kvinder får lige løn for arbejde af samme værdi. Vi erkender, at ligeløn ikke kan skabes med et snuptag, men det gør det kun endnu vigtigere at starte processen nu.
Det kræver en indsats af os som fagforbund. Vi må sammen med arbejdsgiverne og de øvrige faglige organisationer aktivt arbejde for at indsnævre løngabet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
Det kræver ligeledes en indsats af regering og folketing. De må arbejde aktivt for at forbedre regler og lovgivning omkring ligeløn. Løn skal opgøres og sammenlignes på et sagligt og systematisk grundlag for at afdække de præcise forskelle.
Regeringen og Folketinget må desuden pålægge arbejdsgiverne at modvirke kønsmæssige skævheder i lønudviklingen. Og de må give de offentlige arbejdsgivere det økonomiske råderum, der skal til, for at problemet kan løses.
Uanset kriser, genopretningsplaner og reguleringsordninger er det vigtigt, at de kommende overenskomster på det offentlige område indeholder tiltag, som tager hul på problemstillingen og peger i den rigtige retning.


Ovenstående er forretningsudvalgets bud på en kongresudtalelse om ligeløn. Det bliver et væsentligt element for BUPL i de kommende overenskomstforhandlinger.
Jeg forventer ikke, at vi kan løse hele ligelønsproblemet ved OK-11, men jeg forventer, at vi kan få taget hul på uligheden og få lagt en plan for, hvordan vi over tid kan rette op på den uretfærdighed, der ligger i, at de kvindedominerede fag aflønnes dårligere end mandedominerede fag. Det er et fortidslevn, som hurtigst muligt skal ændres.
Vi har lagt udtalelsen ud til debat på BUPL's hjemmeside under 'Min side'.
Jeg håber, at rigtig mange vil gribe 'pennen' og deltage i debatten om, hvordan den endelige udtalelse, som kongressen skal vedtage i december, skal se ud. Jo flere, der deltager i debatten, jo bedre kan vi sikre, at vi får de vigtigste pointer med.