Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 01
Krisepædagogik. Vi støtter forældrene for at støtte børnene
Pædagoger kan være med til at åbne det tabu, som arbejdsløshed kan være. I børnehuset
Bulderby i Lyngby hjælper de både arbejdsløse forældre og andre arbejdsløse.
Af: Rani Bech
Lyngby nord for København er et område med højtuddannede forældre med stærke netværk. Forældrenes muligheder for hurtigere at komme i job igen kan være større end for mange andre. Men det ændrer ikke på, at arbejdsløshed også kan være en voldsom omvæltning for dem.
Det er pædagogerne i Børnehuset Bulderby opmærksomme på, fortæller leder Winnie Sophia Nielsen.
»Der ligger så mange psykiske mekanismer i at blive sat ud af det fællesskab, som man har været en del af på sin arbejdsplads. Der er også nogle økonomiske forhold, der kan gøre sig gældende. Familiens vilkår kan ændre sig, og det er en kilde til stor frustration hos forældrene. Vi oplever, at de kan blive meget rastløse,« siger hun.
Børns trivsel er i høj grad afhængig af forældrenes trivsel. Derfor har pædagogerne i Børnehuset Bulderby valgt at tage fat om roden og forebygge eventuelle problemer, inden de opstår.
»Vi ser signalerne hos forældrene med det samme. Vi kan ikke vide, hvad der galt, men vi er ikke nervøse for at spørge til det. Det kan give os en forklaring, hvis børnene er mere sårbare i en periode. Ofte er det lidt tabuiserende for en forælder at skulle fortælle, at nu er det altså mig, der er blevet peget på i en fyringsrunde. De kan være bange for, om vi nu vil se skævt til dem. Det gør vi selvfølgelig ikke. Institutionen skal netop være et sted, der er imødekommende over for alle,« siger Winnie Sophia Nielsen.

Andre er velkomne. At institutionen skal være et rummeligt kultursted og centrum for netværk, tages ganske bogstaveligt i Bulderby. Børnehuset åbner dørene for folk, der har en svag eller måske slet ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, også selvom de ikke har børn i institutionen.
De ledige kan så få lov til at komme og være med til at være en del af noget og forhåbentlig bruge det som et ståsted til at komme videre. Pædagogerne har fået ekstra kurser i voksenpsykologi, så de kan fungere som mentorer, fortæller Winnie Sophia Nielsen.
»Pædagogerne kan hjælpe med at finde nye veje og skræddersy handleplaner til de arbejdsløse, der kommer her. På den måde sikrer vi også, at børnene møder forskellige mennesker og ikke kun nogle, som ligner deres forældre.
En mor, som er uddannet inden for musik, men som har svært ved at få job, kom og viste børnene forskellige musikinstrumenter. Når forældrene er aktive i institutionen, bliver netværket mellem forældrene stærkere, og det kan indimellem føre til nye muligheder, hvis de har mistet deres job,« siger hun.
Winnie Sophia Nielsens råd til andre institutioner, som gerne vil inspireres til at tage hånd om forældrenes arbejdsløshed, er enkelt.
»Det kræver, at man har et stærkt tillidsbånd til forældrene. Hvis man ikke har det, er det der, man skal starte. Og så skal man være rigtig god til at lytte. Vi gør meget ud af at vise forældrene, at de altid kan komme og tale med os. Hvis vi ikke lige har tid, når de kommer, så sørger vi for at få en aftale med dem på et andet tidspunkt,« siger hun.

Sådan tager du hånd om krisens børn
Pædagoger kan gøre en del for at hjælpe krisens børn og deres forældre:

• Tal med forældrene om situationen, så I kan have en dialog om børnenes trivsel.
• Anerkend barnets talenter og kompetencer.
• Sørg for, at barnet får nogle succesoplevelser.
• Tal med børnene om arbejdsløshed.
• Vær opmærksom på barnets sociale relationer.
• Overse ikke det 'nemme' barn, der måske forsøger at skjule noget.
• Drøft og del erfaringer med kolleger.

Kilder: Sanne Lindberg Gylling, Red Barnet. Heidi Sørensen, Børnerådet. Bjarne Nielsen, formand for Pædagogiske Psykologers Forening, pædagog René Mayrowitsch, pædagog Winnie Sophia Nielsen.