Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 51
Ekstraordinær kongres; BUPL har fået ny formand
Annette Trads Hansen besejrede Allan Baumann 123-107 i kampafstemning om at efterfølge Bente Sorgenfrey som BUPL-formand
Af: Ivan Enoksen
Tæt bliver det, men mon ikke Annette vinder. Sådan lød spådommene på forhånd, og sådan blev det også. Med 16 stemmer flere end Allan Baumann vandt Annette Trads Hansen afstemningen, da BUPL på en ekstraordinær kongres onsdag den 10. december valgte ny forbundsformand.
Stemmetallene - 123 til Annette Trads Hansen og Allan Baumann 107 - bekræfter, at der er fagpolitiske meningsforskelle i BUPL, og at de to "meningsskoler" har omtrent lige mange tilhængere. Herom vidner ikke bare kampafstemningen om ny forbundsformand, men adskillige tætte afgørelser på tidligere kongresser og i BUPL's hovedbestyrelse.
Den nye forbundsformand er valgt med en, vil nogle nok mene, bekymrende snæver margin, men til gengæld er Annette Trads Hansen den første formand i BUPL's historie, som er kommet til tops efter at have vundet et kampvalg. Det giver også en slags pondus. Og pondus bliver der brug for, når arven efter Bente Sorgenfrey - BUPL's dygtige formand gennem det meste af 10 år - skal løftes.

Baumann bliver. Lige så klart, som Annette Trads Hansen på forhånd havde sagt, at hun ville trække sig fra forbundsledelsen, hvis hun ikke blev valgt som forbundsformand, havde Allan Baumann sagt, at han ville være indstillet på at fortsætte. Kun et meget klart nederlag kunne få ham til at ændre mening.
Tabte gjorde han, og det var han skuffet over, men nederlaget var langt fra at være af den grimme slags, så Allan Baumann valgte at forblive som medlem af forretningsudvalg.
I nederlagets stund lød hans melding:
"Jeg havde hellere set et andet resultat, men sådan skulle det ikke være. Kongressen har talt, og det må alle rette sig efter. Vi har foran os et stort stykke arbejde med at sikre det, vi holder allerkærest, nemlig det pædagogiske fag de bedst mulige arbejdsvilkår, og jeg vil opfordre til, at vi gør arbejdet i fællesskab."
Annette Trads Hansen sagde i sin takketale, at det ikke kom bag på hende, at afgørelsen blev så snæver.
"Tak Allan, fordi vi fik lov at kæmpe lidt sammen. Det har været godt at høre hinandens argumenter og dermed få åbnet op for, hvad det er for nogle diskussioner, vi står over for, og hvad var det for nogle spørgsmål, som medlemmerne ville diskutere med os under valgkampen. Det er ting, som selvfølgelig vil indgå i det videre arbejde," lovede Annette Trads Hansen.

Ny forbundsnæstformand. BUPL fik på den ekstraordinære kongres ikke bare ny forbundsformand. Også på næstformandsposten kom der nye kræfter til. To kandidater var i spil: Lis Pedersen, som havde sagt, at hun kun var til rådighed, hvis Annette Trads Hansen blev valgt som forbundsformand, og John Langford, som havde gjort sit kandidatur afhængig af, at Allan Baumann vandt kampvalget.
Opfordringer til de to om at frigøre sig fra deres respektive "pakkeløsninger" var forgæves. John Langford trak sig følgelig som kandidat til posten som forbundsnæstformand, da Allan Baumann tabte formandsvalget. Lis Pedersen blev derpå valgt til posten uden modkandidat.
Uden modkandidat var faglig sekretær Birgit Elgaard fra BUPL Nordjylland også, da hun stillede op til den plads i forretningsudvalget, som stod tom efter Bente Sorgenfrey.
BUPL's forbundsledelse - forretningsudvalget - ser efter den ekstraordinære kongres således ud:
Forbundsformand: Annette Trads Hansen
Forbundsnæstformand: Lis Pedersen. Hovedkasserer: Henning Pedersen. Faglige sekretærer: Allan Baumann, John Langford, Lisbeth Schmidt Jespersen og Birgit Elgaard.
Alle syv er på valg igen, når BUPL 18.-20. november 2004 holder ordinær kongres på Hotel Nyborg Strand.