Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 08
Pædagoger presses ud
Pædagogernes rolle i folkeskolen bliver indskrænket med et nyt lovforslag, der vil hæve undervisningstiden i skolen, mener BUPL. Socialdemokraterne afviser kritikken.
Af: Marie Bille
De 12.000 pædagoger, der i dag arbejder i SFO'erne, risikerer at blive skubbet ud og erstattet af ufaglærte. Det vil blive konsekvensen af et lovforslag, som hæver loftet for, hvor lang tid børnene i de mindste klasser må være i skole, mener BUPL.
I dag må børnene i 1.-3. klasse højst have undervisning i seks timer. Det ønsker et politisk flertal bestående af VKO og Socialdemokraterne at ændre til syv timer om dagen.
"Hvis skoledagen udvides, og det ikke betyder, at pædagoger på nye måder indgår i skolen, så er der dagligt tre til fire timer tilbage i en SFO. Det kan man jo ikke få et fuldtidsjob af. Pædagogerne vil søge over i andre områder, og SFO'erne vil blive befolket af ikke-uddannede," siger Allan Baumann, medlem af BUPL's forretningsudvalg.
Skoleordfører for Socialdemokraterne, Leif Lahn Jensen, frygter ikke, at pædagogerne vil blive skubbet ud af skolen. Han tror, at kommunerne slet ikke vil benytte muligheden for at udvide undervisningstiden.
"Sådan en ekstra time vil koste utroligt meget for skolerne og kommunerne, og det har de ikke penge til. Få vil måske gøre det, fordi de har et projekt, de finder midler til, men så længe der ikke følger penge med, vil man ikke se det i hele landet," siger han.

Meget at byde på. Lovforslaget er en del af regeringens plan for at mindske bureaukrati i kommuner og regioner. Her stod oprindeligt, at regeringen ville give pædagoger mulighed for at undervise på de laveste klassetrin, men Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti sagde nej.
Det ægrer Allan Baumann, som gerne ser, at pæda­gogerne kommer til at spille en større rolle i folkeskolen.
"Fremtiden kræver fantasi og nysgerrighed, og man skal kunne sætte gammel viden sammen på nye måder. Det er netop det, som pædagogerne er rigtigt gode til i arbejdet med børnene," siger han.
Socialdemokraterne går ind for en helhedsskole, hvor lærerne og pædagogerne sammen finder ud af at blande skole og fritid, men partiet ønsker ikke, at pædagoger underviser på de mindste klassetrin.
"Der skal være plads til både pædagoger og lærere i skolerne, og vi mener selvfølgelig, at pædagogerne skal blive i skolen. Men vi mener også, at lærerne, som er uddannet til det, skal undervise," siger Leif Lahn Jensen.