Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 34
Skidt med møget
Børn, som er opvokset på landet, har et langt stærkere immunforsvar over for allergi end bybørn, viser ny dansk undersøgelse. Børnene udsættes fra starten for bakterier og dyr, og det gør dem stærkere
Af: John Peters
En barndom på landet styrker immunforsvaret. Men det skyldes ikke et massivt forbrug af hjemmeavlede kartofler eller friskopgravede gulerødder, som nogen kunne tro. Det skyldes heller ikke den friske luft - tværtimod.
Det er det skidt og møg, børnene færdes i på landet, der virker som vitaminer på immunforsvaret. I hvert fald viser en ny dansk undersøgelse, at børn, der er opvokset på landet, i langt færre tilfælde udvikler allergi og andre overfølsomhedssygdomme.
Undersøgelsen har været offentliggjort i det engelske tidsskrift Clinical and Experimental Allergy, og bag analyserne står den danske læge Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet og en gruppe forskere fra Aalborg Sygehus.
»Det nye er, at vi - stik imod forventning - fandt ud af, at unge landbrugselever, som var opvokset på landet, i langt færre tilfælde havde allergi. Vi havde egentlig regnet med, at de på grund af bakterier, pollen og hår fra dyr ville være mere følsomme overfor allergi og andre overfølsomhedssygdomme. Men faktisk viser det sig, at kun 13 procent af dem, der voksede op på en gård, havde allergi. I kontrolgruppen af unge, som ikke var født på landet, var gruppen af allergikere 27 procent,« fortæller Torben Sigsgaard.
Rent praktisk blev undersøgelsen gennemført på 2000 landbrugselever og en kontrolgruppe på 400 andre unge, og de fik alle udført en såkaldt priktest, som afslører hvilke stoffer og materialer, man er allergisk overfor - og i hvor stort omgang. Det er første gang, en undersøgelse er gået så grundigt til værks, og da den danske forsker for nyligt fremlagde sit resultat på en konference i USA, vakte den også betydelig opsigt.
Men spørgsmålet nu er så, hvad forskerne kan bruge den nye undersøgelse til?
»Endnu er det hele så nyt, men forskningen viser, at det kun er de børn, som er født og opvokset på en gård, som er modstandsdygtige overfor allergi. Det nytter altså ikke noget at tage børnene med på bondegårdsferie. Det er de små påvirkninger af især endotoxiner, altså rester af bakterier, som virker forebyggende helt i starten af livet. Landbobørn udsættes for mange mikroorganismer fra dyr og grøntsager, og de drikker f.eks. upasteuriseret mælk, som også indeholder stoffer, der er med til at opbygge immunforsvaret,« siger Torben Sigsgaard

Ingen nemme løsninger. Allergi har op gennem de seneste generationer udviklet sig til en regulær folkesygdom, og især byernes forurening og for tætte boligmiljøer er en af mange forklaringer på lidelsen.
»Vi ved, at diesel fra lastbiler og busser er med til at øge risikoen for at udvikle allergi, men der er også andre faktorer, som spiller ind. Børn fra landet lever meget i fri luft, og forureningen kommer altså fra andre kilder end fra byerne. Vi har for første gang påvist elementer i forskningen, som virker positive i forhold til at modvirke allergi, men vi står ikke med nogen nemme løsninger på hånden,« siger Torben Sigsgaard
Pudsigt nok påviste britiske forskere allerede for 125 år siden, at bønder sjældent led af høfeber, selv om de arbejdede med græs fra morgen til aften, så den nye danske undersøgelse bekræfter altså en gammel teori om, at små mængder pollen og bakterier er godt for immunforsvaret.
»Det er for tidligt med gode råd, men vi er på rette vej,« siger læge Torben Sigsgaard.