Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 39
Tilfredshed - på trods
"Hvad satan skal man sige, de kæmper jo for at få det til at køre for ens barn", udtaler forælder om det paradoksale i, at der trods systematiske forringelser stadig er udbredt tilfredshed med børnenes daginstitution
Af: Ivan Enoksen
Forældre bliver spurgt, om de er glade for deres børns institution. De fleste svarer "ja, meget".
Hvordan det kan forekomme, når der systematisk gennem de seneste 10 år er sket forringelser af forholdene i landets daginstitutioner og skolefritidsordninger, er emne for en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har foretaget for Børnepolitisk Netværk.
Forklaringen på den vedholdende forældretilfredshed - tidligere i år anskueliggjort i en undersøgelse, som Kommunernes Landsforening stod bag - er, at forældrene først og sidst føler trangt til at udtrykke anerkendelse af den jætte-indsats, det pædagogiske personale yder.
Der er ikke, som Kommunernes Landsforening og en række kommunalpolitikere har gjort, basis for at slå snakken om alvorlige konsekvenser af nye nedskæringer hen som vildt overdrevet.
Gået nærmere på klingen mener mange forældre tværtimod, at situationen ofte er presset i institutionen, og at det kniber med omsorgen for det enkelte barn.
En forældre udlægger sagen på denne måde: "Man siger, at man er tilfreds, og selvfølgelig er man tilfreds. Man kan jo ikke sige noget andet til dem, der kæmper en hård kamp for at få det til at hænge sammen, på trods af at man godt kan se, at det sliber vildt på dem, at det er en kamp. Men hvad satan skal man sige, de kæmper jo for at få det til at køre for éns barn. Man kan ikke sige, man er utilfreds. Men hvis der blev spurgt, om man er tilfreds med vilkårene, vil alle sige nej. Men tilfreds med børnehaven, det er man."
På landsplan er der i perioden 1990-2002 kommet næsten 250.000 flere børn ind i institutionerne, og 70.000 af dem er kommet ind, uden at der er fulgt personale med.
Undersøgelsen viser da også, at forældrene ikke er meget for "læreplaner" i børnehaver, hvis de skal udvikles inden for de nuværende personaleressourcer. Det, forældrene er meget mere optagede af, er, at børnene mødes med omsorg og varme og i øvrigt kan lege frit, til de kommer i skole.

Børnepolitisk Netværks "Fokus på forældretilfredshed" kan læses og downloades fra BUPL's hjemmeside www.bupl.dk.