Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 20
Psykisk arbejdsmiljø. Pædagoger er vilde med samarbejde
Pædagoger arbejder ofte sammen med kolleger, når der opstår problemer, viser undersøgelse. Forsker fremhæver, at pædagoger er bedre til at samarbejde i konfliktsituationer end lærere.
Af: Rikke Gundersen
Når der opstår problemer i en daginstitution, er det vigtigt, at pædagogerne er dygtige til at samarbejde. Ifølge pædagogerne selv bruger de tit samarbejde, når der skal løses problemer. Det viser en analyse, som Børn&Unge har foretaget på baggrund af en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.  635 pædagoger i alderen 18-64 år har deltaget. Knap 9 ud af 10 svarer, at de altid eller ofte samarbejder med kolleger, når der opstår problemer. For resten sker det sommetider, sjældent eller aldrig. Lektor Frans Ørsted Andersens forskning viser, at pædagoger er gode til at samarbejde om at løse konflikter. Faktisk er de bedre end lærere, siger han. »I deres faglighed har pædagoger mere fokus end lærere på at forstå menneskers trivsel og relationer. Pædagoger betragter ikke konflikter som nederlag, eller som noget, der går på dem på personligt. Men de interesserer sig for det i deres arbejde,« siger lektoren, som forsker i børns trivsel og læring, herunder konflikthåndtering, ved DPU på Aarhus Universitet.

Forebygger stress. Pædagog Rikke Blangshøj arbejder i den integrerede daginstitution Skatteøen på Bornholm, hvor de har fokus på at samarbejde, når der opstår problemer. »Det er vigtigt at samarbejde, fordi det kan være med til at forebygge problemer fremadrettet. Vi kan være mere opmærksomme på de børn, hvor der har været konflikter,« siger Rikke Blangshøj.
Lektor Frans Ørsted Andersen peger på, at samarbejde i konfliktsituationer også er vigtigt, fordi det er med til at forebygge stress hos den enkelte pædagog.
»Det at være sammen om problemer gør, at man oplever bedre trivsel. Samtidig ved vi, at institutioner med en god samarbejdskultur er mere effektive – altså i højere grad lever op til de mål, der er sat i institutionen end de institutioner, hvor medarbejderne skal klare sig selv,« siger lektoren.
Lektor ved Professionshøjskolen UCC Peter Wick, som har skrevet bogen ’Sådan håndterer du konflikter’ til pædagoger og lærere, pointerer, at samarbejde om konfliktsituationer også er afgørende for børnenes opdragelse.
»Børn har brug for, at deres hverdag er forudsigelig, så de kan koncentrere sig om de ting, der foregår omkring dem. Derfor er det vigtigt, at de ikke skal bruge kræfter på at spekulere på, hvordan de skal forholde sig, og hvad de må, afhængig af hvem der er på arbejde,« siger Peter Wick.

Pædagoger samarbejder mere end lærere
Flere pædagoger end lærere siger, at de altid samarbejder med kolleger om problemer.

Hvor ofte samarbejder du og dine kolleger, når der opstår problemer, der kræver løsninger?
Pædagoger Lærere
Altid 42 % 34 %
Ofte 46 % 54 %
Sommetider 11 % 12 %
Sjældent 2 % Under 1 %
Aldrig Under 1 % 0 %

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Note: Tallene er afrundet, derfor giver de ikke præcis 100.