Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 01
Flere anmelder børns vold
Ny rapport fra Danmarks Statistik viser, at antallet af anmeldelser af vold begået af børn og unge i alderen 10-14 år er mere end fordoblet fra 2002 til 2007. Eksperter mener, at stigningen skyldes, at flere anmelder.
Af: Jesper Nørby
Forældre vælger i langt højere grad end tidligere at inddrage politiet, når konflikter i deres børns skole eller SFO udvikler sig til vold.
Tal fra Danmarks Statistiks nye rapport 'Kriminalitet 2007' viser, at antallet af anmeldelser af sager om vold begået af 10-14-årige børn og unge er blevet fordoblet inden for de seneste fem år. Tallene dækker ikke over, at helt unge er blevet dobbelt så voldelige, mener Flemming Balvig, professor i retssociologi ved Københavns Universitet.
Han påpeger, at en væsentlig årsag til, at politiet modtager flere anmeldelser af vold begået af store børn, er, at der er sket en holdningsændring.
"Før hørte det til dagens orden, at især drenge sloges. Men man ser mere alvorligt på den slags vold, og man anmelder det i højere grad," vurderer han.
De helt unges vold begås, ifølge Flemming Balvig, mod jævnaldrende i og omkring skoletiden, og ofte er det forældre, som anmelder hændelserne. Anita Rønneling, der er kriminolog i Det Kriminalpræventive Råd, er enig.
"Stigningen i antallet af anmeldelser handler om, at forældrene i højere grad vælger at gå til politiet med voldelige konflikter i stedet for at løse dem internt i skolerne og SFO'erne," siger Anita Rønneling.

Flere børn på gaden. Anita Rønneling påpeger, at gruppen af børn i alderen 10-14 år er vokset, og at statistikker generelt viser, at kriminaliteten blandt de helt unge ikke er stigende.
Hun mener dog, at nogle børn kan have større risiko for at blive indblandet i voldelige episoder end før. Det skyldes, at børn i 10-14-årsalderen i højere grad end tidligere har en 'gadebaseret livsstil'.
"Og ude på gaden er der større risiko for at komme i konflikter, som kan ende med simpel vold," fortæller hun.
De pædagogiske tilbud har stor betydning for børnenes holdning til vold. Derfor opfordrer Anita Rønneling skoler og SFO'er til at snakke med børnene om volden og hjælpe dem, så de kan blive bedre til at løse konflikter uden at bruge vold.


antalvoldskema-s-23.pdf