Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 13
Lær af os. Skak skaber nye relationer
På Skolernes Skakdag sad 360 indskolingsbørn koncentreret ved brættet på Stensballeskolen i Horsens. Pædagog Karin Andersen bruger spillet i indskolingen og SFO'en.
Af: Kurt Balle Jensen
Det ville vi
Vi ville gerne tilbyde noget til de børn, der måske ikke er så meget til fysiske idrætsaktiviteter. Vi ville også gerne have flere aktiviteter, der kan styrke relationer mellem børnene og være med til at skabe nye venskaber. Aktiviteter, der indebærer en høj grad af inklusion, og som kan tiltrække de meget livlige børn, der kan have svært ved at koncentrere sig og deltage i de mere stillesiddende aktiviteter. Vi ville gøre skoleskak til et tilbud, der kan give sejre til nogle af dem, der måske ellers ikke oplever sejre i dagligdagen. Derudover ville vi lade skoleskak styrke indlæringen i skolen.

Sådan gjorde vi
Vi lod en SFO-pædagog med timer i indskolingen blive tovholder, og hun tog uddannelsen som skoleskaklærer. Herefter introducerede hun skoleskak først i 0. klasse og derefter i den øvrige del af indskolingen. Hun fik lærerne med, og hun lod skak blive en ugentlig aktivitet i SFO. Der spilles to og to på en måde, så børn lærer nye børn at kende på tværs af klassetrin. Vi vælger en sammensætning, så ingen hele tiden taber. Der gives hånd før og efter et parti, og det skaber en form for en dig og mig-relation, som kan gøre, at man behandler hinanden ordentligt, også når spillet er forbi.

Det lærte vi
Vi lærte, at skak er et godt middel til at få meget livlige børn til at fordybe sig. Vi oplevede stille piger få sejre og blive set på en ny måde. Vi oplevede børn, der tidligere altid holdt sig tilbage, optræde som læremestre. Vi lærte, at spillet kan gøre børn tålmodige, for i skak er det ikke tilladt at skynde på hinanden. Vi har set nye venskaber blomstre, og vi ser glæde i øjnene hos de børn, der ikke kunne fanges af andre aktiviteter. Vi så, at skak kan give gode barn-voksen-relationer, når det enkelte barn skal lære spillet. Derudover har det styrket forholdet mellem pædagoger og lærere. Vi er fælles om noget!

Vores råd til andre
1. Skab en stemning om skak som noget seriøst og specielt, hvor alle kan deltage.
2. Der skal helst være mindst to voksne, der brænder for sagen. Én er for lidt.
3. Lad børn lære børn. Pludselig er nogle skrappere til spillet end de voksne.

Om projektet
Pædagog Karin Andersen tog uddannelsen til skoleskaklærer via Dansk Skoleskak og har brugt organisationens koncept, hvor børnene lærer spillet med efterhånden flere og flere brikker. Ved Skolernes Skakdag 2014 spillede flere end 25.000 børn på 189 skoler skak på samme tid. Det var en fordobling i forhold til sidste år. Se mere på skoleskak.dk og hør om erfaringerne på Stensballeskolen i Horsens ved at kontakte Karin Andersen på aaglund@andersen.mail.dk