Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 39
Særlig indsats: Pædagoger styrker svage elever
Høje-Taastrup Kommune er klar til at oprette endnu et alternativt skoleforløb med klubpædagoger og lærere, der skal støtte børn, som er i fare for at droppe ud af folkeskolen.
Af: Else Marie Andersen
Høje-Taastrup Kommune fordobler nu indsatsen over for socialt udsatte skolelever. Kommunen er klar til - igen - at afsætte penge til et alternativt skoleforløb, der skal styrke nogle af de mest socialt belastede børn og unge, så de bliver i stand til at gennemføre 9. klasses eksamen.
I fem år har kommunen haft en Alternativklasse, der rent fysisk er placeret i fritidsklubben Basen i Torstorp, hvor kombinationen af lærer-undervisning og klubpædagogers særlige evner til at styrke de svage børns sociale kompetencer og selvværd har vist sig at være vejen frem.
"Vi har nogle gråzonebørn, der risikerer at droppe ud af folkeskolen uden afgangsbevis. Mellem seks og ti elever får hvert år et pusterum på nogle uger eller måneder i Alternativklassen. Flertallet af dem - 75 procent - kommer tilbage og gennemfører afgangseksamen, og det havde de ikke gjort uden Alternativklassens indsats", fortæller skoleleder Peter Vig Jensen, Torstorp skole.
Nu skal ideen fra Torstorp skole tilpasses et af Høje-Taastrup Kommunes socialt belastede områder, Charlotte-ager, der har omkring 50 procent tosprogede børn. Denne gang er det fritids- og ungdomsklubben 5'eren, der i samarbejde med Charlotteskolen skal etablere det nye alternative skoleforløb.
"Vi har oplevet børn, der ikke har gået i skole et helt år, fordi de pjækker og dropper ud. Det oplever vi ikke længere i Torstorp. Med endnu et alternativt skoleforløb i Charlotte-ager vil vi helt sikkert også få færre skoleløse børn i Charlotteager fremover", siger formand for børne- og ungdomsudvalget Vibeke Winther.
I den kommende tid skal klubben, skolen og forvaltningen fastlægge de nærmere rammer for det alternative skoleforløb.
"Jeg mener, at klubben og skolen har så stor og forskellig viden, at vi kan skabe et godt alternativt skoleforløb for udsatte børn. Når vi giver dem ansvar og opgaver, som de kan løfte, så vokser de. Vi kan simpelthen give dem flere succesoplevelser. Og ved at flytte dem fysisk til mindre fællesskaber kan vi forhåbentlig skabe den nødvendige ro, så de kan koncentrere sig om det, de har svært ved, og hurtigt kan komme tilbage til Charlotteskolen igen," siger souschef i klub 5'eren, Tina Hansen.