Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 11
En debat om værdier
Jeg tror ikke, at mit bud på et værdigrundlag for en sådan fremtidig organisation ser meget anderledes ud, end det gør for en pædagogmedhjælper.
Af: Anette Trads Hansen, næstformand
En fagforening må altid bygge sine visioner og politiske målsætninger på et sæt værdier. Fremtidens fagforeninger får om muligt endnu mere brug for at have et afklaret forhold til værdierne end tidligere. Fra alle sider bliver der stillet større og andre krav til morgendagens fagforening, end dem vi i dag står overfor.
Så udfordringerne er store for tiden. Og de bliver ikke mindre af, at vi har sat en dialog i gang om fremtidens pædagogiske fagforening sammen med PMF. Er det fremtiden at skabe et fælles forbund? For mig er der ingen tvivl. Tiden er mere moden end nogensinde, og jeg tror ikke, at mit bud på et værdigrundlag for en sådan fremtidig organisation ser meget anderledes ud, end det gør for en pædagogmedhjælper.
Jeg vil en pædagogisk organisation, der bygger på demokrati, ligeværd, respekt for forskelligheder, åbent menneskesyn og en klar og skarp politisk profil. En organisation, som formår at skabe nærvær i forhold til det enkelte medlem. En organisation, hvor faglig etik og engagement er i højsædet, og som markerer sig fagligt og professionelt til alle spørgsmål, der vedrører pædagogisk udvikling, daginstitutionspolitik, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik.

Men det er ikke kun mig eller forretningsudvalget, hovedbestyrelsen, fagforeningsbestyrelserne og tillidsrepræsentanterne, der skal diskutere denne spændende og ret afgørende fremtid for de pædagogiske fagforeninger. Det skal alle medlemmer gerne. Derfor har vi igangsat projektet "DIALOG 2001", som er betegnelsen for medlemsdebatten om fusion eller ej mellem BUPL og PMF.
Her er det jeres holdning til projektet, som skal frem. Men ikke nok med det. Det skulle også gerne blive en diskussion om værdier, visioner og politiske målsætninger for fremtidens fagforening og fagbevægelsen generelt. Den diskussion er vigtig, uanset om vi vælger fusionen eller ej.

Omverdenen stiller stadig nye krav til det pædagogiske arbejde i alle typer af institutioner. Lederne har fået en række nye opgaver i takt med kommunernes decentralisering. Tillidsrepræsentanter og medarbejdere bliver inddraget i flere og flere sammenhænge som følge af de mange rammeaftaler, der skal forhandles på plads lokalt og på den enkelte arbejdsplads. Det indebærer øgede krav til viden, kvalifikationer og kompetencer til at udføre arbejdet på alle niveauer.
De udfordringer skal vi i de faglige organisationer kunne honorere på medlemmernes vegne. Det kræver en stadig stærkere organisering med en tydelig profil, som jeg tror, vi opnår betydelig bedre i et fælles pædagogisk forbund.
Så hermed er bolden givet op til, at vi får en spændende og konstruktiv dialog og forhåbentlig får lagt grundlaget for Danmarks bedste fagforbund.