Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 24
Hovedorganisation: FTF står svagt i billedet
Overraskende få medlemmer af BUPLs hovedbestyrelse peger på FTF som den bedste hovedorganisation for et muligt kommende pædagogisk fællesforbund
Af: Ivan Enoksen
Et nyt pædagogisk fællesforbunds valg af hovedorganisation er blevet anset for et af de vanskeligste emner i fusions-forhandlingerne mellem Pædagogisk Medhjælper Forbund og BUPL. At dømme efter de meldinger, som kom frem under det seneste møde i BUPLs hovedbestyrelse, kan valget vise sig alligevel ikke at blive så svært.
Indtrykket, som stod tilbage, efter at en stor del af den 40 medlemmer store forsamling havde erklæret sig, var i hvert fald, at overraskende få synes stemt for FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd). Efter Børn&Unges optælling var det bare fire medlemmer, som klart tilkendegav, at de foretrækker denne hovedorganisation som paraply for fællesforbundet.
En noget større gruppe talte for det, der er blevet kaldt den tredje vej. Den indebærer, at valget af hovedorganisation udskydes til efter en eventuel fusion, så fællesforbundet i en overgangsperiode kommer til at have medlemmer stående i både FTF og LO.
Størst var dog den gruppe, hvis medlemmer - enten på egne vegne eller på vegne af et flertal i deres lokale fagforeningsbestyrelse - udtrykte støtte til LO-løsningen. En gennemgående begrundelse var, at LO har langt større indflydelse på de store samfundsmæssige anliggender end FTF, og at de øvrige pædagogiske organisationer i forvejen er medlemmer af LO.

Dårlig timing. Der er to grunde til, at valget af hovedorganisation næsten har været forudbestemt til at skabe problemer. For det første: Det er der tradition for, at det gør. Det var således uenighed om den sag, som spolerede fusionen mellem BUPL og Socialpædagogernes Landsforbund i 1991. Og for det andet: Da BUPL og PMF i dag er medlem hos henholdsvis FTF og LO, skal en af parterne altså flytte sig. Hvis BUPL skifter til LO, vil det kunne udlægges som et knæfald for PMF og dermed måske få mange, som ellers ville have stemte for en fusion, til at stemme nej. Tilsvarende gælder, hvis PMF skulle gå til FTF. Især fordi PMF klart har sagt, at man er glade for sit LO-medlemsskab og vil være grumme ked af at opgive det.
Tilhængerne af den tredje vej findes først og fremmest i BUPL. Deres argumenter for det delte medlemsskab er dels, at en stillingtagen nu risikerer at gøre det sværere, end det er i forvejen, at samle 2/3 flertal for en fusion, dels at fællesforbundet ved at have medlemmer i begge lejre mere effektivt kan arbejde for, at de to hovedorganisationer bliver slået sammen. Desuden peges på, at det er udtryk for dårlig timing, blandt andet på grund af de nært forestående forhandlinger om nye overenskomster, at beslutte sig for den ene eller anden hovedorganisation lige nu.
En af indvendingerne mod den tredje vej er, at der er for meget taktik inde i billedet, og at medlemmerne har krav på at vide, hvilken hovedorganisation de får med i købet, hvis de stemmer for fusionen.

Fanden tage hovedorganisationerne. LO-tilhængernes argumentation tog især udgangspunkt i visionen om at få samlet alle de pædagogiske organisationer i ét forbund. Her er vurderingen, at det vil blive lettere, hvis organisationerne står i samme hovedorganisation. Socialpædagogernes Landsforbund, Landsforeningen for Socialpædagoger og altså også PMF er allerede en del af LO-familien.
For nogle er valget af LO tillige forbundet med et bevidst fravalg. Af FTF, der opfattes som snæversynet, hamrende ligegyldig og uden indflydelse på den samfundspolitiske dagsorden. Den fremstilling kunne Majbritt Michelsen, BUPL Nordjylland, slet ikke skrive under på. På vegne af en enig nordjysk bestyrelse fremhævede hun tværtimod FTF som klart det bedste valg. For pædagogerne såvel som for pædagogmedhjælperne.
»Vi foretrækker FTF, også selv om det skal være på bekostning af fusionen med PMF,« fastslog hun.
Selv om der i BUPLs hovedbestyrelse er en vis klangbund for LO og ikke ret meget for FTF, er sagen endnu ikke bøf. I henhold til den såkaldte masterplan, som beskriver fusionsprocessens forløb punkt for punkt, skal den til førstebehandling på et fælles hovedbestyrelsesmøde 20.-21. juni og til 2. og sidstebehandling i starten af september.
Forbundsnæstformand Annette Trads Hansen så ved afslutningen af debatten i BUPLs hovedbestyrelse dog lysere på sagen, end hun gjorde ved starten af den.
»Gid Fanden havde de hovedorganisationer. Vi har næsten kun erfaringer for, at hovedorganisationsspørgsmålet står i vejen for eller bliver brugt imod en samling af de pædagogiske organisationer,« sagde næstformanden i sin indledning, mens hun sluttede sådan her af:
»Tak for nogle gode, klare meldinger. Jeg hæfter mig ved, at der trods betænkeligheder og reservationer er mange, som synes, at et LO-medlemsskab er en seriøs overvejelse værd.«