Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 31
BUPL mener: Politisk indblanding er OK
Flere penge i puljen er en nødvendighed, hvis vi nogensinde skal tage et ordentligt løn-hop fremad. Og det skal vi!
Af: Henning Pedersen - Formand
Lønkampen er skudt i gang! Denne gang med en politisk interesse, som sjældent er set før.
Dansk Folkeparti er - trods en ny charmeoffensiv over for de studerende - stadig primært pensionisternes parti. Derfor er det heller ikke så overraskende, at partiet gerne vil give SOSU'erne, som passer på pensionisterne, fem miliarder kroner ved næste overenskomst.
Det er sådan set helt ønskværdigt, at politikerne på Christiansborg blander sig i overenskomsterne. Flere penge i puljen er en nødvendighed, hvis vi nogensinde skal tage et ordentligt løn-hop fremad. Og det skal vi! Kommunernes økonomi rækker ikke til at give de offentligt ansatte det lønløft, der skal til. Så politisk indblanding i form af en forhøjelse af OK-beløbets størrelse er meget velkommen.
Der, hvor kæden hopper af, er, når politikerne samtidig vil fordele pengene mellem de forskellige grupper. For eksempel ved at sige, at de ansatte i plejesektoren skal tilgodeses med fem miliarder kroner. Det vil være grotesk, hvis ufaglærte overhaler uddannede grupper lønmæssigt. Uddannelse, ansvar og kompetence skal kunne betale sig, og de professionsuddannede skal lønnes derefter. En pædagog tjener i gennemsnit 22.800 kroner - efter 31/2 års uddannelse. Det er mindre, end uddannelsens længde berettiger til, og langt mindre end privatansatte med samme uddannelseslængde får.
Der er slet ingen tvivl om, at SOSU'erne er for lavt lønnede. De udfører et hårdt og vigtigt job, som skal belønnes langt bedre. Men det samme gælder sygeplejersker, socialrådgivere, politibetjente, lærere. Og pædagoger. Alle fortjener et lønløft, ikke mindst i en tid, hvor de kommunale arbejdsgivere har svært ved at tiltrække og fastholde arbejdskraft, og hvor der står studiepladser tomme på de mellemlange, videregående uddannelser.
Er det nu ikke bare noget OK-taktisk snak, vil nogen måske spørge. Hvorfor hopper BUPL ikke bare på vognen, når nu der endelig er en stemning til fordel for de offentligt ansatte? Ja, hvorfor løber jeg ikke ind til Kristian Thulesen-Dahl og beder ham reservere penge til pædagogerne?
Fordi jeg grundlæggende mener, at det er arbejdsmarkedets parter, der skal forhandle overenskomst. Lige nu kunne det være fristende at give los. Men det kan ikke være politiske modeluner, der bestemmer, hvem der "trænger" til mere i løn. Alle offentligt ansatte skal have et lønløft. Derfor er det helt OK, at politikerne kommer med flere lønkroner til at forhandle om - men det er arbejdsmarkedets parter, der skal fordele pengene.