Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 27
Smutvej til mindre kemi i lejetøj
EU's krav til indholdsstoffer i legetøj er slappe. Men kommunerne kan ved hjælp af indkøbsaftaler skærpe kravene for leverandører til landets institutioner og aktivt vælge de sundeste produkter på markedet.
Af: Lotte Juul Martini
Selvom det legetøj, du køber til din institution, overholder EU's regler for indholdsstoffer, betyder det ikke nødvendigvis, at du beskytter børnene i din institution mod unødig kemi i hverdagen.
Lovgivningen bærer præg af, at medlemslandene også har deres industri at tænke på. Blandt andet bliver grænseværdierne for, hvor store mængder af de forskellige kemikalier legetøjet må indeholde, kritiseret for at være alt for høje.
Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) arbejder for kraftige stramninger på området. Men danske institutioner behøver ikke vente på, at EU får en fremtidssikret europæisk kemikaliepolitik.
Københavns Kommune har nemlig brugt sin nye indkøbsaftale på legetøjsområdet til selv at tage stilling til EU-lovgivningen - og til at stille strengere krav til leverandørerne, så dukker, biler og bolde i institutionerne indeholder mindst muligt kemi.
Miljøledelseskonsulent i Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune, Henrik Nordentoft, mener, at fordelen ved at bruge indkøbsaftalen til at stramme kravene for leverandørerne i forhold til EU-lovgivningen er, at det er kommunen som forbruger, der tager stilling.
"Dermed sender vi et kraftigt signal om, at vi ønsker de bedste produkter til børnene i institutionerne. Samtidig giver vi institutionerne en tryghed, fordi de ved, at legetøjet, de kan købe gennem indkøbsaftalen, følger miljømærkernes skærpede krav og ikke EU-lovgivningen," siger han.
Blandt andet vil man fra 2010 slet ikke kunne finde legetøj med ftalater (blødgørere) i de kataloger, som Københavns Kommunes institutioner modtager.
EU har kun forbudt visse typer ftalater i legetøj, men Danmark har en særregel, der forbyder alle ftalater i legetøj til børn under tre år. Men for børn over tre år er det EU-reglerne, der gælder. Bare ikke i København, der har indført endnu skrappere krav.
Henrik Nordentoft betragter indkøbsaftalen som en smutvej uden om farlig kemi, indtil lovgivningen for alvor får fokus på børnenes sundhed.

Kommunernes sunde fornuft. Miljøminister Troels Lund Poulsen mener, at andre kommuner bør gøre det samme som Københavns Kommune.
"Jeg synes faktisk ikke, at det er for meget at forlange af kommunerne, at de guider institutionerne til at købe de sundeste produkter til deres børn, også selvom det betyder, at indkøbsaftalen stiller skrappere krav til leverandørerne end EU's lovgivning gør," siger miljøministeren.
Han roser Københavns Kommune for at gå foran i kampen mod kemiske stoffer i institutionerne og fortæller, at Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen netop nu arbejder på en vejledning, der gør det lettere for landets institutioner at tage aktivt stilling til, hvilke kemiske stoffer, de vil lade deres børn lege med.
Men samtidig med opsangen til de danske kommuner medgiver ministeren, at det er nødvendigt med strammere EU-lovgivning i forhold til kemikalier. For eksempel skal 'cocktaileffekten' - hvor stoffer selv i meget lav opløsning kan have stor skadelig effekt, hvis de kombineres med andre af de kemiske stoffer, vi omgiver os med i hverdagen - tages meget alvorligt.
"Vi bliver nødt til at løse problemerne med blandt andet hormonforstyrrende stoffer i legetøj globalt. Det er et langt sejt træk, men jeg synes, at jeg har fået mange positive tilkendegivelser fra europæiske miljøministre," siger Troels Lund Poulsen.