Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Sådan skaber vi sanselige rum
Børneinstitution Kragsbjerg i Odense har sat gang i en proces, der skal munde ud i skabelse af uderum til oplevelser for alle sanser. Uderum, der giver kropslige udfordringer, og som har plads til både det vilde og det stille.
Af: Kurt Balle Jensen
Hvad ville vi
Vi ville planlægge etablering af uderum, der kan støtte børnenes trivsel, udvikling, leg og læring. Vi ville med projektet skabe større balance mellem på den ene side de sansemotoriske og kropslige udfordringer og på den anden side de digitale læringsrum, der for tiden er så stor fokus på. Vi ville sikre, at børnene får oplevelser i naturen og mærker udelivets mangfoldighed, og at de stimuleres og bruger sanserne i en teknologisk tid, hvor iPaden og skærmtid fylder rigtig meget i børnenes liv.

Hvad gjorde vi
Vi indgik et samarbejde med en havearkitekt om skabelse af 11 forskellige uderum. Processen skal vare frem til juni 2018 og skal inddrage ledere og pædagoger. Institutionens pædagogiske mål og værdigrundlag er udgangspunktet. Vi tog sammen fat på at planlægge de enkelte sanserum med urtegård, skov- og naturområde med krat, der indbyder til at bygge huler og grave huller, områder med plads til vild leg, orangeri med nærvær foran brændeovnen, landsby med hyggelige hytter til snak og fordybelse mv.

Det lærte vi
Vi lærte, at det er vigtigt med en differentiering: Hvilken pædagogisk rolle skal hvert enkelt uderum spille? Hvilke aktiviteter skal det enkelte rum danne ramme om? Vi lærte, hvor vigtigt det er i processen at få input fra de pædagoger, der skal arbejde i de enkelte uderum. På den måde kunne vi så få alle gode idéer frem. Vi lærte, at netop det element er vigtigt, når vi skal sikre, at alle pædagoger får ejerskab til projektet og føler, at det er deres og ikke dikteret ovenfra. Vi er sprunget ud på dybt vand. Men vi gør det sammen.

Om projektet
Børneinstitutionen Kragsbjerg, der består af seks børnehuse, herunder Børnehuset Elverhøj, har længe ment, at det sansemotoriske har stor betydning for børns udvikling, men at det er underprioriteret i uderummet. Derfor har institutionen allieret sig med havearkitekt Helle Troense, Troensehaven, som sammen med personalet planlægger og designer sanserum, der taler til alle børnenes sanser. Projektet løber frem til næste sommer. Sansehaverne indrettes på et udflyttersted, som Børnehuset Elverhøj under Kragsbjerg flytter til. Kontakt pædagogisk leder Iben Due Lund, Elverhøjen, tlf. 6155 6136, hvis du vil vide mere.