Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 15
Børnehaven flytter ind på skolen
Sammen med deres pædagoger er 63 store børnehavebørn flyttet ind i en pavillon på SabroKorsvejskolen ved Århus. Formålet er at lette overgangen til skolen.
Af: Mikkel Kamp
En flok store børnehavebørn iført orange veste diskuterer, mens de gynger på en stor gynge. "Jeg går i børnehave, men jeg begynder i skole til sommer," siger Emilie.
Rebekka er ikke enig. "Du går allerede i skole nu," siger hun.
Begge de femårige piger har ret. Sammen med 61 andre børn fra tre børnehaver i Sabro nord for Århus begynder de i børnehaveklassen efter sommerferien. Men allerede i begyndelsen af maj er alle de kommende skolebørn flyttet ind i en pavillon, der er stillet op på Sabro-Korsvejskolens område.
Formålet er at lette overgangen fra børnehave til skole.
"De seneste år har lærere og forældre sagt, at børnene ikke trives, lige når de begynder i skolen. Men på denne måde kan de være i skolen og se, hvad der foregår, mens de stadig er sammen med voksne, de kender fra børnehaven," siger Helle Heikendorf, der er dagtilbudsleder for de tre børnehaver.
De 63 børn er delt i tre grupper, og i tiden indtil sommerferien skal hver gruppe arbejde med de tre læreplanstemaer 'krop og bevægelse', 'sprog' og 'naturfænomener'. Samtidig skal de besøge børnehaveklassen og følge dele af undervisningen.

Lærer med læringsstile. Forberedelsen til skolegangen begynder, inden børnene flytter hen på skolen. Århus Kommune søsatte sidste år et storstilet projekt, der blandt andet handler om, at alle lærere og pædagoger i kommunen skal kende til læringsstile. Det har personalet i den integrerede institution Galaksen i Sabro taget til sig.
"Vi bruger blandt andet vores viden til at observere børnene og finde ud af, hvordan de lærer. Nogle lærer for eksempel bedre, når de bevæger sig, end når de sidder stille. Den viden formidler vi videre til skolen," fortæller Marianne Skou, der er pædagogisk leder af Galaksen.
Det er også i læringsstilenes ånd, at institutionen har indkøbt bogstaver, som børnene kan sætte sammen, og en stor terning med tal.
"De nye redskaber betyder ikke, at de absolut skal lære at stave og regne. Det er ikke vores opgave at lære dem det. Men det er en tilvænning til skolen, ligesom børn i vuggestuen skal lære selv at tage tøj på som en tilvænning til at gå i børnehave," siger Helle Heikendorf.

Lærer at koncentrere sig. Det er langt fra nyt, at institutionerne i Sabro har fokus på at forberede de største børnehavebørn på skolegangen. I børnehaven Tryllefløjten, som Helle Heikendorf også er leder for, har de største børn tidligere været samlet hver dag fra februar til sommerferien. Her har de blandt andet løst opgaver, der minder om dem, de får i børnehaveklassen. I Galaksen har de største børn været samlet tre dage om ugen.
"De skal lære at sidde stille i længere tid og koncentrere sig om en opgave, også selvom de ikke selv har valgt den. Opgaverne handler blandt andet om at farvelægge en tegning efter, hvilke tal der står i de forskellige felter eller følge en linje hen over et stykke papir," forklarer Marianne Skou.
"De skal lære at koncentrere sig og forstå en kollektiv besked første gang, for sådan er det i skolen, hvor der er én lærer til 27 børn," siger Marianne Skou, der ikke er bange for, at børnene på forhånd får et negativt forhold til skolen, når pædagogerne kræver, at de skal sidde forholdsvis stille og løse opgaver.
"Det handler om måden, man serverer beskeden på. Vi siger ikke, at de bare skal løse opgaver, fordi vi siger det. Vi motiverer dem og lader dem snuse til, hvordan det er i skolen," siger hun og forklarer, at pædagoger i institutionen generelt har fokus på læring:
"Børn lærer i alle situationer. Alt hvad de oplever, lærer de ved. Vores opgave er at sætte ord på de ting, de oplever og støtte læringen."