Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 32
Aflastning i klubben
Mette Bruhn skal træde lidt ud af rollen som pædagog, når hun skal give børn større livsværdi i weekendaflastning på Solsikkens Fritidscenter i Vejle.
Af: Torben Christensen
Når Solsikkens Fritidscenter lukker og slukker fredag aften, skal alle pædagogerne ikke på weekend. Lørdag formiddag klokken 10 står tre af pædagogerne klar til at modtage 10-12 børn. Børnene skal være i Solsikkens lokaler sammen med pædagogerne en gang om måneden, når de og deres familie trænger til et pusterum.

Projektet hedder 'Weekendfri' og er målrettet familier, der har brug for aflastning, men som ikke vil benytte en traditionel aflastning hos en dansk familie. Børnene skal sove og spise sammen med pædagogerne, og de skal have oplevelser, som deres egne forældre ikke har overskud til at give dem.

Det er nyt, at Solsikkens Fritidscenter, som normalt er en fritidsklub, nu skal bruges til aflastning. Men det er ikke nyt i kommunen. Nørremarkens Fritidscenter i Vejle har nu på tredje år også fungeret som aflastning i weekenderne.
"Det er lidt ligesom at være på koloni, og jeg har glædet mig meget til at begynde."

Pædagog Mette Bruhn fra Solsikkens Fritidscenter i Vejle skal sammen med fem af sine kolleger stå for det nye aflastningstilbud. Mette Bruhn blev uddannet pædagog i 1974, og hun har været ansat i Solsikkens Fritidscenter i 11 år. De børn, som nu er tilmeldt 'Weekendfri', er blevet visiteret fra familieafdelingen i kommunen, og børnene kommer ikke nødvendigvis i fritidscentret, men de bor alle sammen i området.
"Den første weekend sidst i august skulle vi lære hinanden at kende. Vi var en tur på McDonald's, men ellers skulle vi bare hygge os," fortæller Mette Bruhn.

Planen fremover er, at børnene skal ud og opleve det, som børn fra almindelige familier med overskud oplever, når de holder weekend. Det kan være en tur i Legoland eller andre forlystelser, og det kan være en tur til den gård, som er tilknyttet børnehaven i Solsikkens Fritidscenter.
"Den vil vi selvfølgelig også bruge, så børnene kan opleve naturen og dyrene," siger Mette Bruhn.

Der er planlagt aktiviteter i alle de 11 weekender, og forældrene har fået besked om, hvad der skal ske med deres børn, mens de er på aflastning. Men 'Weekendfri' er ikke tænkt som en direkte erstatning for traditionel aflastning i en dansk familie.

"Det er et andet tilbud, hvor vi sigter mod en målgruppe, hvor behovet for aflastning er til stede, men hvor det ikke bliver brugt, blandt andet fordi forældrene ikke vil bruge aflastning i en familie," siger Karin Hermansen, der er arkitekten bag modellen og leder af Familiekonsulenterne i Vejle Kommune.

Ikke behandling. Kun to af de tolv børn, som skal deltage i 'Weekendfri' i Solsikkens Fritidscenter, kommer uden søskende den lørdag og søndag, hvor de er sammen med pædagogerne. Som udgangspunkt skal piger og drenge sove hver for sig, men det er i orden, hvis de mange søskende ønsker at sove sammen.

"Hvis de får hjemve, er det rart, at de har deres bror eller søster med, men ellers tror jeg nu godt, at vi kan trøste dem," siger Mette Bruhn.
Erfaringer fra Nørremarkens Fritidscenter, der har fungeret som aflastning i tre år, viser, at børnene bliver meget glade for de weekender, hvor de er på aflastning. Og nogle gange er det ligefrem svært for dem at vende hjem til dagligdagen. En af udfordringerne var i begyndelsen også at få forældrene til at tage af sted igen, når de afleverede deres børn.
"Vi var nødt til at afgrænse det tidspunkt, hvor afleveringen foregik, fordi nogle forældre syntes, at det var så hyggeligt, at de ikke ville af sted igen. De ville også lige have en snak med pædagogerne om pædagogiske problemer, men pædagogerne skal bruge tiden på børnene," fortæller Karin Hermansen.

Pædagog Mette Bruhn skal træde lidt ud af rollen som pædagog, når hun er på 'Weekendfri', og hendes fokus vil være at give børnene et frirum.
"Det bliver en faglig udfordring at sætte pædagogen lidt i baggrunden. Det er jo børn fra familier, hvor der er iværksat andre foranstaltninger, så vi skal koncentrere os om at skabe livsglæde og være sammen med dem i nuet," siger hun.
Efter hver weekend får pædagogerne supervision, hvor Karin Hermansen og en pædagogisk konsulent deltager.

Mulighed for flere tiltag. En af sidegevinsterne ved aflastning i weekenderne på institutionen er, at forældrene får øjnene op for klubtilbuddet, så børnene måske begynder her på hverdagene.
"Jeg synes, at samarbejdet med institutionerne om 'Weekendfri' har været rigtig godt, og jeg kunne sagtens se denne slags tilbud gennemført flere steder," siger Karin Hermansen.
Inden tilbuddet startede i Solsikkens Fritidscenter, har personalet, som skal arbejde i weekenderne, været på besøg i Nørremarkens Fritidscenter, hvor modellen med aflastning har kørt siden 2006.
Pædagogerne har også haft flere møder med Familieafdelingen i kommunen.

"Det er tværfagligt arbejde, når det er bedst. Familieafdelingen køber en ydelse, og institutionens ledelse står for driften af tilbuddet. På den måde støtter vi vores egne institutioner, og Familieafdelingen får hjælp til at varetage en opgave, som vi tror, at vores institutioner er de bedste til at løse," siger Karin Hermansen.
Der var allerede inden projektets start fire børn på venteliste til en plads i weekendaflastning på Solsikkens Fritidscenter. Det har heller ikke været svært at finde pædagoger, som vil arbejde med aflastning i weekenden. Det var et attraktivt ekstrajob, som mange gerne ville have.

TRE PÅ VAGT AD GANGEN
Det koster 300.000 kroner årligt at lave 'Weekendfri' 11 gange for 12 børn. Solsikkens Fritidscenter har fået tildelt pengene, og de skal lave aktiviteter inden for den ramme, der er givet. Der er tilknyttet seks pædagoger med tre på vagt i weekenden. Kønsmæssigt er de seks ansatte ligeligt fordelt. Den ene af pædagogerne er tosproget og har arbejdet med 'Weekendfri' i det første projekt på Nørremarkens Fritidscenter. Pædagogerne kunne vælge mellem frihed eller mere i løn som kompensation for det ekstra arbejde. De fleste har valgt det sidste. Børnene er mellem 6 og 9 år i 'Weekendfri' i Solsikkens Fritidscenter, men tilbuddet gælder op til 12 år. Børnene bliver afleveret lørdag formiddag klokken 10 og hentet igen klokken 16 søndag eftermiddag.
Målgruppen for tilbuddet er

Børn i tosprogede familier, hvor der ikke er tradition for at tage imod aflastning i danske familier.

Børn i familier med enlige forsørgere eller familier uden netværk, der
ikke ønsker at tage imod et aflastningstilbud hos en privat familie.
• Søskendegrupper, som har behov for positive oplevelser sammen.