Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 03
TEMA. JOB I UDLANDET: Pædagoger erobrer Europa
Top 3 over pædagogers ansøgninger om at rejse ud med EØS-dagpenge gælder rejser til nabolandene Sverige, Norge og Tyskland. Men Spanien er også populær.
Af: Trine Vinther Larsen
Det er ikke for at slikke sol og drikke piña coladas, at danske pædagoger tager til Spanien eller ø-paradiset Grækenland for at søge job. Når ledige pædagoger fra Danmark ansøger a-kassen og jobcenteret om at få deres dagpenge med til et andet EØS-land, er hovedårsagen, at pædagogen er medfølgende ægtefælle.
»Man kan undre sig, når pædagoger vil søge job i Spanien, som har en arbejdsløshed, der er højere end Nordafrikas, eller i kriseramte Grækenland. Men det er typisk, fordi deres ægtefælle eller samlever har fået arbejde i de lande,« siger Steen Sparrevohn.
Han er jurist og konsulent i BUPL-A og har igennem knap 10 år registreret de medlemmer, som er rejst ud med dagpenge for at søge arbejde.

Top 3 er nabolande. De franske øer i Caribien, Guadeloupe og Martinique er de mest eksotiske rejsemål, Steen Sparrevohn igennem årene er stødt på. Topscorerne blandt destinationer for danske pædagoger er da også lande tæt på de danske grænser: Norge, Tyskland og Sverige.
»Det er nabolande, hvor den sproglige barriere typisk ikke er så stor for en danske pædagog,«
siger han.
I de knap 10 år, Steen Sparrevohn har sendt pædagoger rundt i Europa, har antallet ligget på cirka 15 personer hvert år. Konsulenten fornemmer dog en stigende interesse inden for det seneste år. Det fremgår også af en oversigt fra ’Styrelsen for fastholdelse og rekruttering’ i Beskæftigelsesministeriet, som modtager a-kassernes indberetninger af såkaldte ’PD U2/attest E 303’-skemaer.
»I 2011 kom 14 pædagoger ud med EØS-dagpenge, men allerede efter 3. kvartal i 2012 er vi oppe på 20 pædagoger,« siger han og skyder på, at tallet vil stige til 25, når hele 2012 gøres op.

En genial ordning. Man må højst rejse ud i tre måneder på dagpenge. Finder man ikke arbejde, skal man, før de tre måneder er udløbet, rejse hjem og melde sig på sit jobcenter i Danmark. Hvis man ikke kommer hjem, mister man sin dagpengeret og bliver pålagt et arbejdskrav på mindst 296 timer, før man igen kan få dagpenge.
Steen Sparrevohn tøver dog ikke med at kalde ordningen genial.
»Forudsætningen for at beholde sine dagpenge, mens man søger job i udlandet, er, at man ikke kan få arbejde hjemme. Har man søgt i mindst fire uger i Danmark og stadig ikke fundet arbejde, udvider man markedet, sådan at man kan søge i hele EU. Det er da smart,« siger Steen Sparrevohn.

Hvad er EØS-aftalen?
Aftalen om blandt andet arbejdskraftens frie bevægelighed inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) trådte i kraft 1. januar 1994 og var dengang for 17 EF-lande samt EFTA-landene. I dag gælder aftalen de 27 EU-medlemsstater samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweitz, som alle er medlem af EFTA – Den Europæiske Frihandelssammenslutning. Siden 2003 har de faglige organisationers a-kasser behandlet ansøgninger om EØS-dagpenge for medlemmerne.
Kilder: Eu-oplysningen.dk og bupl.dk, hvor du kan søge på ’Dagpenge i udlandet’. Her finder du også ansøgningsblanketten ’PD U2/attest E 303’.

ADVARSEL
Pas på efterlønsfælden
Pædagoger, som rejser til udlandet for at arbejde, og som ønsker at vende tilbage for at få efterløn i Danmark, skal være opmærksomme på den såkaldte ’efterlønsfælde’. I dag siger reglerne, at man i løbet af de sidste tre år, inden man går på efterløn, skal have arbejdet på en dansk arbejdsplads i mindst et halvt år svarende til 962 timer.
Tre års arbejde i for eksempel Norge fra man er 57 til man er 60 år er således ikke nok til, at man kan vende tilbage til Danmark og gå direkte på efterløn. For arbejde i Grønland og på Færøerne, og hvis man har været udsendt af en dansk arbejdsgiver eller har arbejdet på internationale vilkår, gælder dog særlige vilkår. Der har for nylig været kritik af kravet, fordi politikere direkte opfordrer arbejdsløse danskere til at finde job i udlandet. Flere partiers ordførere har over for beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) krævet ændringer i reglerne.
Kilde: Arbejdsdirektoratets §§ 10 og 11 i bekendtgørelse nr. 1619 af 13. december 2006 om ret til efterløn for a-kassemedlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet.

Du kan se reglerne på retsinformation.dk

Her kan du søge job i udlandet
På den danske jobdatabase ’jobindex.dk’ får du overblik over ledige job i Danmark. Nederst på hjemmesiden finder du link til udenlandske pendanter for jobindex for landene: Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien, Frankrig, Østrig, Schweiz, Spanien og Grønland. Se også ’norden.org’, når du vil arbejde i et nordisk land. Husk at søge på det pågældende lands stillingsbetegnelse for ’pædagog’. I Spanien hedder det ofte en ’pedagogo’, og i engelsksprogede lande bruges så varierede betegnelser som ’child care worker’, ’residential social worker’, ’nursery nurse’ eller ’kindergarten teacher’.