Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 15
Normeringer: Kommuner løber fra aftale
Kun hver fjerde kommune har planer om forbedringer på børneområdet. Dermed bliver de 500 millioner kroner, som i juni blev sat af til kvalitet i dagtilbud, måske brugt på alt muligt andet. Det er dybt utilfredsstillende, mener BUPL’s formand.
Af: Steffen Hagemann
Der kommer ikke ret mange flere pædagoger eller ret meget mere kvalitet i dagtilbuddene næste år. Kun 28 procent af kommunerne forventer, at budgettet for det kommende år vil indeholde forbedringer på dagtilbudsområdet. Og kun 25 procent forventer at bruge penge på bedre normeringer. Det viser en rundspørge hos 95 forvaltningschefer på børne- og ungeområdet, som Epinion har lavet for BUPL.
Men i virkeligheden burde alle kommuner i landet faktisk have svaret ja til, at de ville lave forbedringer. For i juni lovede kommunerne netop forbedringer. Dengang indgik Kommunernes Landsforening (KL) en aftale med regeringen om at bruge 500 millioner kroner på ’kvalitet i dagtilbud’, som det hedder i aftalen. ’Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud’, står der videre.

Dybt utilfredsstillende. Den styrkelse har BUPL’s formand, Henning Pedersen, svært ved at få øje på lige nu.
»Det er dybt utilfredsstillende. Jeg er lidt rystet over, at kommunerne i den grad løber fra den aftale, de har indgået. Vi taler om, at en fjerdedel siger, at de vil lave forbedringer,« siger Henning Pedersen, der ærgrer sig over, at normeringen ikke får et løft, når der nu kommer ekstra penge til kommunerne.
»Formålet med aftalen var at forbedre normeringerne. Jeg er godt klar over, at kommunerne fik indføjet, at det handlede om at øge kvaliteten, og de også fik muligheden for at gøre det på anden vis. Men finanslovsaftalen er knivskarp på det punkt: Det handler om at forbedre normeringerne,« siger Henning Pedersen.
De 500 millioner kroner blev sat af på finansloven for 2012, hvor regeringen og Enhedslisten øremærkede pengene til bedre normeringer. Men KL, der gerne og ofte forsvarer det kommunale selvstyre, ville kun gå med til en mere elastisk formulering om kvalitet i dagtilbud.

Giver med den ene hånd. Undersøgelsen viser, at 62 procent af kommunerne har tænkt sig at udmønte hele deres andel af de 500 millioner kroner på dagtilbudsområdet. Men den viser også, at 55 procent af kommunerne har tænkt sig at gennemføre besparelser på børneområdet sideløbende med udmøntningen af de 500 millioner kroner.
Kommunerne giver med den ene hånd og tager med den anden, mener Henning Pedersen:
»Så vi vil se et regnskab, der viser, at kommunerne har brugt 500 millioner kroner på området, og så vil vi se et samlet kommunalbudget, der viser besparelser, mange steder i de samme kommuner. Alt i alt giver det minus for området, og det er det, der er så dybt skuffende og utilfredsstillende.«
I aftalen mellem kommunerne og regeringen fremgår det også, at udviklingen i normeringerne på dagtilbudsområdet skal følges. Det arbejde kan man lige så godt gå i gang med, mener Henning Pedersen:
»Det efterlader et stort forklaringsproblem i kommunerne og KL, men det gør det også i regeringen, som bliver nødt til at forfølge det over for KL. For de her tal viser, at kommunerne ikke vil leve op til aftalen om at forbedre normeringerne,« siger BUPL’s formand.