Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 03
BUPL MENER: Invester i børnene nu
Det skorter ikke på de gode intentioner, men hvis vi ser på de vilkår og rammer, der er til stede for at føre de politiske visioner ud i livet rundt om i kommunerne, ser billedet dystert ud.
Af: Birgitte Conradsen
I sidste uge var 1500 politikere, embedsfolk og andre fagprofessionelle (heriblandt pædagogiske ledere) samlet i Aalborg for at sætte fokus på det gode børneliv. Det skete på Kommunernes Landsforenings (KL) børnetopmøde, som havde overskriften ’Det gode Børneliv’.
Alle siger jo, at børn fortjener det gode børneliv, og vi har sikkert også fine billeder på nethinden af, hvad et godt børneliv kan indeholde.
KL’s formand for Børne- og Kulturudvalget, Jane Findal (SF), skrev i sin indledning til børnetopmødet, at der netop i år skal sættes fokus på, hvordan alle børn får mulighed for at springe sikkert ud i livet.
Det er svært at være uenig med Jane Findal, hvilket også langt de fleste oplæg og drøftelser gav udtryk for. Men hvorfor er det så sådan, at mine indre billeder på nethinden om det gode børneliv bliver forstyrret, når jeg tænker på den virkelighed, mange børn og unge bliver budt i dag?
Det skorter ikke på de gode intentioner, men hvis vi ser på de vilkår og rammer, der er til stede for at føre de politiske visioner ud i livet rundt om i kommunerne, ser billedet dystert ud. I takt med at politikernes visioner er vokset, er vilkårene for det pædagogiske arbejde, som er grundstammen for det gode børneliv, kommet mere og mere under pres. Kommunernes økonomi er efterhånden så dårlig, at det ikke er muligt at leve op til visionerne.
BUPL’s bud på børnetopmødet var ’Invester i børnene’. En investering i det tidlige børneliv er lig med sparede ressourcer i det lange løb. Vi har flere undersøgelser og forskning, der understøtter dette synspunkt, og på topmødet hørte vi også oplæg fra både Københavns og Varde Kommuner, hvor en målrettet tidlig indsats har ført til et bedre liv for mange familier. Det har også sparet kommunerne penge, som kan tilbageføres til dagtilbudsområdet, sådan at eksklusion af børn er blevet forebygget. En god spiral er skabt.
Men det kræver politisk mod at investere og at bruge flere penge på et område i håbet om, at investeringen tjener sig ind på lang sigt. Der er bare ikke tale om investeringer i blinde. Vi ved, at det virker! En SFI-undersøgelse fra 2009 dokumenterer, at der både fra et samfundsøkonomisk og et menneskeligt perspektiv er store gevinster at hente på en tidlig pædagogisk indsats. Undersøgelsen konkluderer entydigt, at højkvalitetsbørnehaver øger børns positive udvikling. Børnene bliver både klogere og mere socialt velfungerende, når kvaliteten er i top.
I BUPL hilser vi regeringens beslutning om at arbejde for minimumsnormeringer velkommen. Vi havde gerne set, at rammen på de 500 millioner kroner var langt højere, men minimumsnormeringer er et skridt i den rigtige retning, og vi ser frem til, at beslutningen bliver udmøntet ude på de enkelte institutioner.
Vi foreslår, at man udmønter de 500 millioner kroner til at sikre en grænse for, hvor mange børn der må være pr. voksen, sikre et varigt løft af den faglige kvalitet og et vist niveau af selvstyre i kommunerne ude på den enkelte institution.
Jeg håber, at alle de gode intentioner og visioner for ’Det gode børneliv’ bliver startskuddet for en udvikling til bedre normeringer, bedre fysiske rammer og flere uddannede pædagoger i landets mange børne- og ungeinstitutioner.
Hvor ville det være dejligt, hvis mine lyse billeder på nethinden kunne blive den virkelighed, som vi giver alle børn og unge.