Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 06
TEMA. INKLUSION: Specialpædagog advarer. Inklusion kan ikke læres på et 14-dages kursus
Anette Bang Jensen arbejder på Firkløverskolen for børn med autisme og svær ADHD i Mørke på Djursland. Hun har i 20 år arbejdet som specialpædagog og mener, at inklusion er vejen frem. Men ressourcerne skal følge med.
Af: Marie Bille & Anne Anthon Andersen
Hvordan oplever du, at inklusionen fungerer i praksis?
»Jeg oplever det som en politisk beslutning, som bliver trukket ned over skoler og institutioner i krisetider, hvor institutioner ikke har økonomi til at sætte det i værk, der skal til, for at det kan lykkes. Man kan ikke bare uden videre inkludere de her børn i almindelige tilbud. Kun med de rette redskaber er inklusion en reel mulighed.«

Hvad oplever du, at der sker med den specialiserede viden?
»Det politiske mål er, at 96 procent af alle danske børn i 2015 skal være inkluderet i folkeskolen. Jeg er nervøs for, at det vil få den specialiserede viden til at smuldre. I det øjeblik man opløser de her tilbud, bliver den specialiserede viden, der er brugt flere år på at opbygge, spredt for alle vinde. Det er dybt bekymrende. Socialministeriet lægger op til, at vi skal værne om de såkaldte viden-centre. Det kan undre mig, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Vi oplever hos os, at eleverne trives. Det skyldes i høj grad det miljø og den faglige ekspertise, der omgiver dem. Jeg tænker: Kan man bare smide det hele væk? Inklusion er en fin tanke, men det skal tage den tid, det kræver. Ellers ender hele denne her øvelse med, at man ekskluderer en masse børn.«

Hvilke konsekvenser kan det få for børnene?
»Vi får skabt ensomme og måske selvskadende og udadreagerende børn, hvis man på så kort tid flytter dem ud i folkeskoler og institutioner, hvor man ikke har redskaberne til at inkludere dem. Man kan godt lære, hvad børn med ADHD er for nogle, men man kan ikke lære at arbejde med dem på et 14-dages kursus. Man oplever hele tiden, at der er nye politiske vinde, der blæser, og at man er tvunget til at følge med. Men jeg kan ikke komme i tanke om tidligere politiske vinde, der har været så voldsomme, som den her er.«