Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 35
OK-start for fulde huse
Interne rivegilder i KTO, politisk indblanding og udsigt til storkonflikt gør OK 08 spændende i mediernes øjne. Startceremoni, som normalt forbigås i tavshed, blev forvandlet til et tilløbsstykke.
Af: Ivan Enoksen
For tre år siden, da overenskomstkravene blev udvekslet ved en rituel ceremoni i Kommunerns Landsforening, var journalist Marie Becker Trier fra fagbladet Folkeskolen den eneste repræsentant for pressen.
Da kravene til OK 08 skulle udveksles i sidste uge, kunne hun ikke klage over manglende kollegialt selskab. Til stede var et halvt hundrede pressefolk fra blandt andre de landsdækkende dagblade og de førende tv-stationer. Herunder også TV 2 News - dog uden helikopter.
Den store interesse kan næppe tilskrives andet end de skærmydsler, som er gået forud for forhandlingsstarten.
De har handlet om FOA-formand Dennis Kristensen, der trak sig som formand og forhandlingsleder for KTO, fordi han ikke kunne få sig til at lægge afstand til Dansk Folkepartis tilbud om ekstra penge til hans egne medlemmer. Og om gruppen af LO-forbund inden for KTO-fællesskabet, der ikke kunne enes om en afløser fra egne rækker, hvad de som klassens største dreng ellers er berettiget til.
Udsigten til sammenbrud og storkonflikt har sikkert også været med til at nære mediernes interesse. Diverse arbejdsmarkedsforskere har således forudsagt, at forhandlingerne om nye kommunale overenskomster kun kan gå galt. Det bærende argument bag den vurdering er, at det vil vise sig umuligt for parterne at finde en løsning, der lever op til de kommunalt ansattes forventninger om eksorbitant store lønstigninger. Det spås, at et hvilket som helst resultat, som de måtte komme op med, vil blive stemt ned af medlemmerne.

Et regnestykke. "Hvor mange procent taler vi om", lød det første spørgsmål, da KTO-formand Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening og borgmester Mads Lebech (K) fra Frederiksberg Kommune - begge nye forhandlingsledere - efter kravsudvekslingen stillede sig til rådighed for pressen.
Det fik spørgeren ikke noget præcist svar på. Bondo og Lebech nøjedes med en sang fra de varme lande på melodien "det afhænger af dette og hint".
Anderledes klar i mælet var Anders Bondo Christensen, da han på KTO’s repræsentantskabsmøde 2. oktober fremlagde sine visioner for forhandlingerne.
"Ved OK 08 skal vi selvfølgelig have et resultat, der matcher det, som blev aftalt tidligere på året på det private område. Men det er ikke tilstrækkeligt. Rammen skal højere op, hvis forventningerne skal indfries. Der er mange, der spår om værdien af det private forlig. Flere har peget på, at det vil give en årlig lønudvikling over de næste år på 4-5 procent. Den lønudvikling vil på vores område give en ansat med en gennemsnitsløn en lønforhøjelse i en tre-årig overenskomstperiode på mellem 3.000 og 4.000 kroner om måneden alt inklusive," sagde Anders Bondo Christensen, hvorefter han føjede endnu et element til regnskabet.
"Formålet med reguleringsordningen har i mange år været at sikre, at offentligt ansattes lønudvikling ikke sakker helt bag om dansen i forhold til lønudviklingen i den private sektor. Men opgøres lønudviklingen nu, så har den afstedkommet et lønefterslæb siden 1996 på mellem 1 og 2 procent på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Arbejdsgiverne kan selvfølgelig hævde, at det har vi selv været med til at aftale ved de sidste mange forlig, og dermed mene, at problematikken er uddebatteret. Men er det klogt af arbejdsgiverne? Jeg nøjes med at spørge," konstaterede KTO-formanden, inden han føjede et tredje element til.
"Udgangspunktet for lønstigningerne - lønniveauet - er lavt for mange offentligt ansatte, og det på et tidspunkt, hvor det er vanskeligere at rekruttere arbejdskraft til den offentlige sektor end nogensinde. Det skal ændres. Og her nytter det altså ikke, at regeringen sender et kobbel hylende ulve - i form af økonomer og bankdirektører - ud med advarsler mod overophedning af økonomien. Navnlig ikke, når det sker efter det netop indgående skatteforlig, som sender ekstra milliarder i omløb."
Hermed fremstår et regnskab, som ser ud således:
4-5 procent for at sikre paralleliteten til det private arbejdsmarked.
Indhentning af et lønefterslæb på 1-2 procent.
Plus et løft af lønniveauet i den offentlige sektor, hvor det ligger under de privat ansattes.

Pæne lønstigninger. De kommunale arbejdsgivere er godt klar over, at det kommer til at koste.
"KL bidrager ikke til at igangsætte en lønspiral. Det har samfundet ikke brug for, og det har kommunerne ganske enkelt ikke råd til. Men vi ønsker, at de kommunalt ansatte får en lønfremgang, der stort set matcher udviklingen på det private arbejdsmarked. Det vil i praksis sige, at KL lægger op til pæne lønstigninger," tilkendegav Mads Lebech.
Hvad der kan blive meget afgørende for, om forhandlingerne ender med et forlig eller et forlis, er, om der i vendingen "stort set matcher udviklingen på det private arbejdsmarked" ligger mere eller mindre end.
Begge forhandlingsledere udtrykte forventning om, at det, selv om det på forhånd ser broget ud, vil lykkes dem at nå et forlig.
Vi får se.

OK skudt i gang
OK 08 er skudt i gang for 535.000 kommunalt ansatte. Den formelle start gik onsdag den 10. oktober kl. 15.00, da Kommunernes Landsforening (KL) og forhandlingssammenslutningen KTO, som BUPL indgår i, udvekslede krav og ønsker til en ny overenskomst.
Første KTO-forhandling om de såkaldt generelle krav, som er dem, lønmodtagerne er fælles om, finder sted 12. december.
I de to mellemliggende måneder fører de 48 medlemsorganisationer i KTO hver for sig forhandlinger om deres egne, specielle krav. Første forhandlingsdato er for BUPL’s vedkommende fredag den 26. oktober, hvor der tages fat på blandt andet arbejdsgivernes ønske om at få indført en fælles lederoverenskomst for det pædagogiske område.


KTO’s krav
-Generelle lønforbedringer til alle ansatte
- Reguleringsordningen videreføres og forbedres
- Bedre vilkår for forældre ved barsel og børns sygdom
- Bedre vilkår og større jobsikkerhed for tillidsrepræsentanter
- Seniorrettigheder til alle ansatte
- Aftale om forpligtende initiativer, der sikrer bedre trivsel på arbejdspladsen

KL’s krav
- Overenskomster og aftaler fornyes på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau
- Nye midler til lokal løndannelse
- Særlig bestemmelse om 6. ferieuge ophæves, således at 6. ferieuge sidestilles med øvrig ferie
- ATP-satserne forhøjes med samme beløb som på det private arbejdsmarked

Følg med på nettet:
www.bupl.dk
www.kto.dk
www.kl.dk