Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 22
TEMA. 2013 TUR/RETUR: Vi har sat penge af til børnene
Børneminister Annette Vilhelmsen (SF) fremhæver nogle af de gode ting, der skete i år, og hvad hun har gjort for, at 2014 bliver et godt år for børn og unge.
Af: Vibeke Bye Jensen
Annette Vilhelmsen, hvad er det bedste, der skete i 2013?
»Det er nok, at vi har igangsat en landsdækkende kampagne, der skal informere om, hvorfor det er vigtigt hurtigt at underrette, hvis man er bekymret for, om et barn eller en ung trives. Almindelige danskere og fagfolk skal klædes på til at vide, hvad de skal gøre, så der tages hånd om børns og unges problemer så tidligt som muligt. Jeg er også rigtig glad for, at vi har igangsat forsøgs- og udviklingsprogrammet ’Fremtidens Dagtilbud’. Det er helt afgørende, at vi får mere viden om, hvad der skal være til stede i den pædagogiske praksis, så vi får livsduelige børn, der både trives og lærer.«

Hvad er det bedste, der kan ske i 2014?
»Jeg mener, at børn skal være i stand til at mestre de store og små udfordringer, som livet bringer, også socialt. Hvis det skal lykkes, skal alle børn være en del af fællesskabet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har styrket inklusionsindsatsen med 60 millioner kroner. 2014 skal være et år, hvor vi bliver endnu bedre til at skabe rammer, hvor udsatte børn bliver en del af børnefællesskabet og får glæde af aktiviteterne på linje med andre børn.«

Hvad vil du gøre for at glæde børn og unge i 2014?
»Jeg er rigtig glad for, at vi med finansloven for 2014 sætter særligt fokus på de udsatte børn med 70 mio. kr. årligt til at forebygge sociale problemer. Blandt andet sætter vi gang i en indsats på dagtilbudsområdet, som har fokus på virksomme metoder, der er med til at understøtte udsatte børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddene. Mit mål med forebyggelsespakken er, at alle børn skal have en hverdag, hvor der bliver taget hånd om de udfordringer, de har.«