Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 28
Små grupper: Medborgernes pædagog
I Danmarks medborgerhuse har BUPL en lille gruppe medlemmer af aktive ildsjæle. I Ringsted er Bjørn Mølgaard blevet den leder, som har forvandlet medborgerhuset til en af byens førende kulturarrangører med hundredvis af ringstedere involveret hvert år
Af: Lars Bøgeskov
Lige om hjørnet fra Ringsteds centrale torv, der hvor kirke, rådhus, finanscentrum og masser af butikker mødes, ligger Ringsted Medborgerhus. Bygningen er gammel, den husede oprindeligt Ringsteds radikale avis, og i disse år forsøger husets leder, Bjørn Mølgaard, at leve op til husets placering og fortid og igen give huset en central rolle i Ringsteds offentlige liv.
"Vi er i gang med at udvikle medborgerhuset i Ringsted fra at være et forholdsvist lukket hus med indadvendte aktiviteter til et medborgerhus, som har masser af udadvendte aktiviteter med rigtig mange borgere involveret. Ordet "bruger" vil jeg udvide fra at være dem, der kommer i medborgerhuset, til at være alle, som er engageret i eller som møder op til husets arrangementer - lige fra jazzkoncerter og udstillinger til det årlige sommerspil," siger Bjørn Mølgaard.
Interviewet var begyndt med, at Bjørn Mølgaards mobiltelefon ringede. Efter at have diskuteret opsætning af storskærm og en stor kran, vagtskema og vejblokke til årets udgave af Ringsted Sommerspil, så konstaterede han: "Jeg må hellere slukke, også for fastnet-telefonen - ellers får vi ikke et sekunds ro."
For siden Bjørn Mølgaard overtog ledelsen af Ringsted Medborgerhus i 1996, er det i høj grad lykkedes ham allerede at få medborgerhuset centralt placeret i Ringsteds kulturliv. Medborgerhuset er hvert år arrangør eller medarrangør af juleaften, jazzkoncerter, Ringsted Kulturuge, fællesspisning og flere andre ting. Og så selvfølgelig det årlige Ringsted Sommerspil i Lunden, hvor tribunen er fyldt med 700 tilskuere til ti teaterforestillinger i træk - et kæmpearrangement, hvor over 30 boder skaber intens folkestemning inden og efter forestillingerne.
"Sommerspillene er medborgerhusets hovedarrangement, og der er premiere om to uger. Det er derfor, telefonen ringer hele tiden," siger Bjørn Mølgaard.

Fra lærer til medborger. Bjørn Mølgaard er fra Østerbro i København, han er uddannet folkeskolelærer og virkede som lærer på katolsk privatskole i Ringsted, indtil han blev indfanget af medborger-miljøet i slutningen af 70'erne. Han blev medlem af Landsforeningen Danske Klubfolk, som senere blev fusioneret med BUPL.
"Og siden er der jo gået lovlig meget børnepudder i den," som Bjørn Mølgaard udtrykker sin irritation over, at der ikke længere er så meget om hans metier i hverken i fagforeningens arbejde eller i fagbladet.
"I dag er jeg vel lidt medlem af sentimentale årsager - for tidligere havde vi en gruppe under BUPL, som var virkelig aktiv med at lave arrangementer og udlandsrejser til andre medborgerhuse. Den eksisterer desværre ikke længere," siger Bjørn Mølgaard.
Den 57-årige københavner har nu været ansat i Ringsted Medborgerhus i snart 30 år - mere intensivt efter han blev leder at stedet i 1996. Et job, der faldt sammen med, at bevillingen fra kommunen til huset blev skåret ned til det halve - nu får huset 1 mio. kr. om året alt inklusiv.
"Jeg indså, at huset måtte gå andre veje end hidtil for at overleve. Indtil da havde hver aktivitet, hvert hold i medborgerhuset haft sin egen lønnede instruktør. Der måtte skæres ned, og huset måtte skaffe penge andre steder fra. Flere hold måtte til at klare sig selv, og vores kræfter måtte i højere grad rettes ud mod lokalsamfundet for at skaffe aktiviteter og penge til huset," siger Bjørn Mølgaard, der nu har vendt husets arbejde på hovedet.
I dag har ingen hold instruktør - holdene har en nøgle, så de frit kan låse sig ind og ud. Derimod knokler Bjørn Mølgaard og de to ansatte hovedsageligt med udadvendte aktiviteter, fundraising og administration.
"Det fungerer fint. Holdene, som er lige fra en "lattergruppe" til et mohair-hold, kan sagtens administrere at bruge lokalerne selv," siger Bjørn Mølgaard.
Et af de mest aktive hold er en gruppe unge, der under navnet "Metro" har etableret både koncerter og øvelokaler for byens unge håbefulde rocktalenter. Medborgerhuset har købt en lydtæt container til de unges øvelokale.
"Der er der virkelig gang i den for tiden," siger Bjørn Mølgaard og peger ud på en hvid, vinduesløs container i husets baghave.

At aktivere andre er det vigtigste. Bjørn Mølgaard ser i høj grad sin mission som at få så mange som muligt inddraget i husets arrangementer - både institutioner og enkeltpersoner.
"Jeg fandt på et tidligt tidspunkt ud af, at et af mine mest centrale arbejdsområder er at få andre engageret i husets projekter. Det er fint, at jeg kan lave en masse arbejde selv, men det virker endnu bedre, hvis jeg kan få aktiveret hundredvis af lokale - så sker der noget. Og når andre bliver involveret, så hænger husets aktiviteter ikke længere på mig alene, men kan overtages af andre til enhver tid," siger Bjørn Mølgaard, der fortsætter:
"Og jeg er jo kommet mig over den alder, hvor jeg helst selv vil have æren for de arrangementer, huset laver."
Jobbet som medborgerhus-leder er drevet at entusiasme. En entusiasme som betyder, at Bjørn Mølgaards arbejdstider svæver i vinden, og hver dag er et virvar af pludselig opståede opgaver og nye problemer, der skal løses.
"På den måde er det jo også et hårdt job. Der er dejlige øjeblikke med positive engagerede mennesker hver dag, men der er ikke plads til ret mange dårlige dage i træk, for jeg skal være på hele tiden. Der er ikke tid og plads til at sætte sig i et hjørne og surmule med sin computer - jeg skal være fleksibel og åben hele tiden. Man skal elske jobbet for at klare det," siger Bjørn Mølgaard, der ofte er i medborgerhuset til kl. 22.00, fordi han lige skulle tage sig af en opgave ved et aftenarrangement. Og morgenen efter interviewet slipper han heller ikke for en lang dag.
"Klokken 7.15 skal vi ud for at sætte bannere op om sommerspillet," smiler Bjørn Mølgaard.