Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 16
Børnemiljø: Pas på pilatesbolden
Miljøminister Ida Auken (SF) forbyder hormonforstyrrende ftalater i forbrugerprodukter.
Af: Trine Vinther Larsen
Nu skal ikke bare børnenes legetøj tjekkes for farlige ftalater. Også bestemte vinylgulve, voksdugen ved frokostbordet og pilatesbolden risikerer fremover at være dømt ude af alle daginstitutioner.
Det er konsekvensen af et nyt forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, DIBP og BBP, som stadig i dag findes i et hav af helt almindelige forbrugerprodukter.
»Vi skal trygt kunne købe for eksempel bade­bassiner og voksduge uden at frygte konsekvenserne af hormonforstyrrende stoffer for vores børn. Et nationalt forbud er derfor et nødvendigt skridt,« siger miljøminister Ida Auken (SF).
Ftalaterne mistænkes for blandt andet at forringe mænds sædkvalitet, misdanne drenges kønsorganer og sende piger alt for tidligt i puberteten.
»Vores undersøgelser påviser, at både børn og voksne samlet set udsættes for alt for mange ftalater i løbet af dagen og igennem livet, og at den samlede påvirkning udgør et problem,« siger Peter Østergård Have, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.
Han oplyser, at forbuddet træder i kraft præcis et år efter, at reglerne er blevet offentliggjort, hvilket sker inden for de næste par måneder.
Kontorchefen kan berolige daginstitutionsledere med, at forbuddet ikke betyder, at alle gamle gulve nu skal rives op og alt ftalatholdigt inventar smides ud og erstattes af nyindkøb.
»Reglerne gælder kun for de ting, der produceres i fremtiden og for forbrugernes indkøb fremover. Men man er nødt til at starte et sted, hvis man vil udrydde de hormonforstyrrende stoffer, som vi hver dag omgiver os med,« siger Peter Østergård Have.
Miljøministerens forbud møder modstand fra EU-Kommissionen, som mener, at Danmark ikke kan indføre nationale regler, før EU beslutter, hvorvidt ftalaterne skal forbydes i alle EU’s medlemslande. Det sker senest i foråret 2013, da EU’s kemikalieagentur og Kommissionen først skal debattere anbefalinger og regler.
Men Miljøminister Ida Auken vil ikke vente, selvom hun dermed risikerer at give Danmark en EU-sag på halsen.
»Det er nødvendigt at tage den kamp. EU-reglerne bør ikke forhindre de enkelte medlemslande i at beskytte deres borgere – slet ikke, når der ikke er fastsat EU-regler på området,« siger miljøminister Ida Auken.
Faglig sekretær og medlem af forretningsudvalget Lis Pedersen hilser forbuddet mod de farlige ftalater velkomment.
»Det kan aldrig være for dyrt at sikre, at børn og voksne kan færdes sikkert og i sunde arbejdsmiljøer. Og i det her tilfælde er der tale om stoffer, som kan skade drenges køns­organer og give dårlig sæd. Og så handler det jo om hele artens beståen,« siger Lis Pedersen.
Læs på www.mst.dk (søg på ’ftalater’).