Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 27
Årtiets vigtigste ledelsesbog
Professor Steen Hildebrandt mener, at Teori U tvinger lederen til at søge ind i sig selv og finde nye måder at lede på. Det bliver der brug for i fremtiden.
Af: Trine Vinther Larsen
Professor Steen Hildebrandt mener, at Teori U tvinger lederen til at søge ind i sig selv og finde nye måder at lede på. Det bliver der brug for i fremtiden.

Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen, Århus Universitet, har kaldt Teori U for årtiets vigtigste ledelsesbog. Selvom man måske kan klandre teorien for tekniske mangler og kalde den langhåret, halleluja-agtig og naiv, fordi den sætter sig det høje mål at ville skabe en bedre og mere bæredygtig verden, så er det vigtige måske, at Otto Scharmer vil noget nyt og anderledes.
"Grundlæggende handler det om, at man skal turde give slip på vanerne. Plejer er død. Og verden, samfundet og organisationer står lige nu over for udfordringer, som kræver, at vi ophører med at gøre det samme og begynder at gøre noget andet," siger Steen Hildebrandt.
Han finder bogen vigtig, fordi det har vist sig svært for mennesket at være forandringsparat.
"Det at give slip er noget af det vanskeligste, vi mennesker kan blive bedt om. Vanerne er det, som Otto Scharmer kalder at 'downloade'. Hvis jeg var institutionsleder for eksempel, ville jeg automatisk hver morgen downloade alle mine opfattelser, mine begreber, mine pædagogiske læresætninger, min opfattelse af, hvordan en kommune fungerer, og min opfattelse af, hvordan en kommunalbestyrelse ser ud, ned i min krop, ned i min kognition, ned i min hjerne og ned i mit hjerte. Med denne downloading sikret og låst fast går jeg på arbejde totalt ikke-innovativ," siger Steen Hildebrandt.

Tre kernekompetencer. Han gengiver Otto Scharmers udlægning af tre kernekompetencer, som den innovative leder må besidde for at slippe vanetænkningen og nå ned i bunden af U'et.
"For det første skal man kunne identificere hovedudfordringen, som organisationen er oppe imod," siger Steen Hildebrandt og nævner det krydspres, som en daginstitutionsleder befinder sig i i forhold til på den ene side at skulle være loyal mod sine medarbejdere og blive set af dem som deres leder og på den anden side at være forvaltningens mand.
"Hovedkompetence nummer to er, at man skal lytte, fornemme og have en dybere kognitiv og følelsesmæssig kapacitet til at se en udfordring fra sine interessenters synspunkt," siger Steen Hildebrandt og oversætter dette til, at man som leder skal kende sine begreber og være klar i spyttet.
"Når man siger ledelse, strategi, møder, det politiske niveau, læringsmiljø, faglighed, faglig udvikling, ledelsesudvikling og dialog, skal man vide, hvad man mener - det er det kognitive. Den følelsesmæssige kapacitet betyder, at det ikke er nok, at du kun kan se en sag fra daginstitutionslederens vinkel. Du skal også kunne se den fra kommunens, byrådets eller børnedirektørens vinkel. Det er også det, vi kalder empati," siger Steen Hildebrandt.
"Den tredje evne er evnen til at kunne se ind i sig selv og erkende, hvem jeg er. Og hvad vi er her for og, som Otto Scharmer svinger sig op til at sige, hvilke bidrag vi vil efterlade på denne planet," siger Steen Hildebrandt.
"Det er højt oppe, men det er på en måde også her, det hele starter. Hvorfor er vi her? Hvad er det, jeg arbejder ud fra i mig? Otto Scharmer bruger i sin bog begrebet 'the source', som vi på dansk vil oversætte til kilden," forklarer Steen Hildebrandt, der mener, at man må gøre sig klart, hvad meningen med ens opgave og livet er.
"Det handler dybest set om, at for at kunne lede andre må man først og fremmest kende og kunne lede sig selv," siger han.

Steen Hildebrandt talte om innovationsledelse for 100 område- og distriksledere på BUPL's konference for ledere af ledere, som blev afholdt i Kolding den 22. september 2010.