Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
TEMA: PENGE OG PÆDAGOGIK. De mest brugte. Pædagogiske koncepter i Danmark
Her er en oversigt over de mest brugte koncepter, som kommuner, danske institutioner, pædagoger og ledere arbejder med. Hvem står bag, og hvor kommer de fra?
Af: Mikkel Kamp
International Child Development Programme
Hvad er det?
ICDP (International Child Development Programme) er et internationalt forebyggelsesprogram, der tager
udgangspunkt i at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner.
Hvem sælger det I Danmark?
UC Nordjylland, psykolog Anne Linder og psykolog Finn Godrim.
Hvem står bag programmet?
IDCP er udviklet af de to norske psykologiprofessorer Henning Rye og Karsten Hundeide.
Rettighederne til programmet tilhører ICDP International.

De utrolige år
Hvad er det?
DUÅ (De utrolige År) bygger på psykologisk udviklingsteori, objekt-relations teori, kognitiv psykologi,
neuropsykologi og social indlæringsteori. Programmet fremmer blandt andet
følelsesmæssige og sociale kompetencer og nedbringer adfærdsvanskeligheder og
emotionelle problemer hos børn.
Hvem sælger det i Danmark?
VIA, UC Copenhagen, UC Lillebælt
Hvem står bag programmet?
Carolyn Webster Stratton, professor emeritus på University of Washington, USA.

Cooperative learning
Hvad er det?
Cooperative Learning er en undervisningsform, der fokuserer på børns indbyrdes
samarbejde, og systematisk sørger for, at alle udvikler sig.
Hvem sælger det i Danmark?
Cooperative Learning DK, der er grundlagt af Jette Stenlev.
Hvem står bag programmet?
Spencer Kagan fra Berkley Univeristy of California, USA.

LP-modellen
Hvad er det?
LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) er en pædagogisk analysemodel,
der tager udgangspunkt i systemisk tænkning og arbejder med trivsel og læring.
Hvem sælger det i Danmark?
UC Nordjylland
Hvem står bag programmet?
Thomas Nordahl, professor i pædagogik ved Høgskolen i Hedmark, Norge.

Parent Management Training Oregon
Hvad er det?
PMTO (Parent Management Training Oregon) skal give forældre relevante værktøjer til at ændre
familiens adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere positiv adfærd.
Hvem sælger det i Danmark?
UC Copenhagen, Via UC
Hvem står bag programmet?
Oregon Social Learning Center, USA.

Aggression Replacement Training
Hvad er det?
ART (Aggression Replacement Training) er et manualbaseret program til forebyggelse,
reduktion og erstatning af aggressiv adfærd hos børn og unge. Det bygger på kognitiv terapi.
Hvem sælger det I Danmark?
VIA UC, Kognitiv Terapi Center Århus
Hvem står bag programmet?
Psykologerne Arnold Goldstein, Barry Glick og John Gibbs, Cincinnati, USA.