Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 08
NYT FRA A-KASSEN
Af:
Midlertidig forlænget dagpengeret
En ny lov betyder, at en del ledige medlemmer kan få forlænget deres dagpengeret med op til 26 uger. Det handler om medlemmer, som var ledige før 1.7.2010, og som fik beskåret deres dagpengeret. Samt de medlemmer, som startede deres dagpengeret i perioden den 1.7. 2010-31.12. 2010, efter at dagpengeretten blev nedsat til kun to år.
Forlængelsen kan komme cirka 500 af BUPL-A’s ledige medlemmer til gavn, hvis de stadig er ledige, og deres dagpengeret udløber i perioden 1. juli-31. december 2012.
Du kan få forlænget din dagpengeret med op til et halvt år, hvis
• Du blev ledig før 1. juli 2010, og din dagpengeret udløber i sidste halvår af 2012. Men du kan stadig højst få dagpenge i alt 4 år inden for 6 år og maksimalt 2½ år efter 1.7.2010.
• Du blev ledig den 1. juli 2010 eller senere, og din dagpengeret udløber i sidste halvår af 2012. Men du kan højst få dagpenge i 2½ år inden for 3 år.
Bemærk!
Hvis din dagpengeret udløber inden 1.7.2012, kan løse arbejds- og løntimer og vikariater betyde, at du skubber din dagpengeret over i sidste halvår af 2012. Og dermed kan du blive omfattet af den forlængede dagpengeret, hvis du i øvrigt opfylder ovenstående betingelser.

Nye frister for anmodning om sygedagpenge
Hvis du som ledig bliver syg, skal du huske at melde dig syg på din 1. sygedag i jobcentret. Gå ind på www.jobnet.dk under ’Min side’, og sygemeld dig. Du kan også ringe til dit jobcenter og sygemelde dig. Hvis du anmelder sygefraværet senere end første sygefraværsdag, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Du modtager et delvist udfyldt sygedagpengeskema, som du skal udfylde og sende til din kommune. Kommunen skal have skemaet fra dig senest en uge efter din første sygedag. Det er vigtigt, at du overholder fristen, ellers kan det få konsekvenser for udbetalingen af sygedagpenge.
Hvis du ikke modtager skemaet, skal du anmode din kommune om sygedagpenge igen. Det skal ske senest 3 uger efter 1. sygedag. Hvis du ikke overholder fristen, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge.
Hvis du er i løntilskud, skal du kun anmelde sygdom til din arbejdsgiver.

Øget kontrol, pas nu på!
A-kasserne fik sidste år pålagt en ny kontrolopgave, som skal sikre, at ingen får både dagpenge og løn for timer, hvor de arbejder. Vi skal nu eftertjekke alle vores udbetalinger til ledige og efterlønnere. Det sker ved en samkøring af udbetalinger fra a-kassen og medlemmernes lønudbetalinger fra det centrale indkomstregister. Det er et register, som alle arbejdsgivere skal indberette til hver måned.
Kontrollen har desværre vist, at der er medlemmer, som enten glemmer eller sjusker med at oplyse antal løntimer på deres dagpengekort eller efterlønskort. Og det koster dyrt.
Ud over tilbagebetaling kan det give karantæne. Det vil sige stop for ydelser i en periode fra a-kassen. Ved større fejludbetalinger, skal der også ske politianmeldelse.
Derfor er det vigtig, at du er meget omhyggelig og præcis med at oplyse om eventuelle løntimer fra deltidsjob, vikariater eller andet, når du udfylder dit kort til a-kassen.

Også kontrol af feriepenge
A-kassen har siden 1. maj 2011 modtaget automatisk besked om ansøgte ferieperioder og hævede feriepenge fra Feriekonto. Får du ydelser fra a-kassen, så husk at oplyse os om ferieperioder. Er du ledig, skal Jobcentret også have besked.
Oplys altid den præcise ferieperiode, som feriepengene dækker, på dine dagpenge- eller efterlønskort.
Er du i tvivl, så kontakt BUPL-A.

Tjek dine jobopslag på Jobnet
Den nuværende funktion ’Bekræft aktiv jobsøgning’ på Jobnet blev omlagt den 23. april. Ledige skal stadig mindst hver 7. dag gå på Jobnet, men funktionen er omlagt, så du fremover i stedet skal klikke på ’Tjek dine jobforslag’. Her får du en liste med job­annoncer, som du kan læse og eventuelt søge. Du bliver registreret, når du klikker på knappen ’Tjek dine jobforslag’. Du kan læse mere på www.jobnet.dk

Aktivering
Der er kommet nye regler for længden af aktiveringsforløbet. Hvis du er under 30 år, skal aktiveringsforløbet fremover mindst have en sammenlagt længde på 4 uger. Tidligere var det mindst 6 måneder. Hvis du derimod er over 30 år, skal aktiveringsforløbet mindst være på 2 uger. Det var tidligere på mindst 4 uger.
Du kan læse mere om aktivering på
www.bupl/a-kassen.dk