Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 17
PLS årsmøde; Underskud vendt til overskud
PLS har sparet på de lokale aktiviteter og har vendt sidste års underskud på en million til et overskud i samme størrelse
Af: Morten Bonde Pedersen
Disciplinen har været stor blandt de fagligt aktive på landets pædagogseminarier det seneste år. For et år siden dikterede ledelsen i studenterorganisationen PLS smalhals. Efter årsmødet i fjor manglede der en million kroner i kassen på grund af et par regnskabstekniske kiks.
Siden har de lokale bestyrelser rundt på seminarierne været gode til at spare. Så gode, at de knap 100 fremmødte på weekendens årsmøde blev præsenteret for et regnskab der viste, at underskuddet på en million er vendt til et overskud på en million.
Af samme grund kunne de kritiske revisorer konstatere, at der nu var "potentiale" til flere debatarrangementer og andre aktiviter på seminarierne. Eller som PLS' afgående formand, Søren Ekstrand, udtrykker det:
"Et overskud på en million er for meget. Men efter den forskrækkelse, vi fik sidste år, har de lokale bestyrelser holdt igen med at søge om midler til arrangementer ude på seminarierne. Nu håber vi igen at kunne bruge flere penge til lokale aktiviteter."

Ældre studerende er vigtige. Blandt årsmødedeltagerne handlede debatten blandt andet om Undervisningsministeriets udspil til en reform af pædagoguddannelsen. Udspillet, der havde form af en redegørelse, kom i marts.
Et af de punkter, som blev heftigt debatteret, var, at ministeriet ifølge Søren Ekstrand lægger op til, at kvote II-optagelserne til seminariet skal afskaffes.
"Det synes vi i PLS er en forkert udvikling. Uddannelsen nyder i dag godt af, at der optages ældre studerende via kvote II. De bidrager med en anderledes livs- og erhvervserfaring," siger han.
Et af de andre punkter fra redegørelsen var fremtidens fagrække på uddannelsen. PLS har sammen med blandt andre BUPL og SL anbefalet, at fagrækken skal opdeles på ny. Det punkt har også Danmarks Evalueringsinstitut peget på, da instituttet sidste år evaluerede udannelsen. Alligevel lægger ministeriet ikke op til nogen nævneværdig nytænkning på det område. I en udtalelse fra årsmødet hedder det derfor:
"I PLS må vi appellere til ministeren om at genoverveje muligheden for at følge denne anbefaling for derved at sikre det så vigtige og bærende helhedsperspektiv på pædagoguddannelsen. Pædagoguddannelse kan ikke sammenlignes med læreruddannelsen ved isoleret set at behandle de enkelte fag ud fra fagspecifik betragtning, derfor er det vigtigt at faget pædagogik bliver det bærende i uddannelsen, og at dette derved er indeholdt i uddannelsens øvrige fag.

Ny formand. Årsmødet, der fandt sted på Jydsk Pædagogseminarium, valgte Helle Bjerregaard fra Københavns Pædagogseminarium som afløser for Søren Ekstrand. Helle Bjerregaard var inden årsmødet ordinært medlem af PLS' Forretningsudvalg.

Den øvrige politiske ledelse består af:
Faglig sekretær Khaled Mustapha, Hillerød Pædagogseminarium. Kasserer Susanne Jakobsen, Jelling Pædagogseminarium
På de syv ordinære poster sidder: Jan Bang, OSS. Jesper Wildenrath, Gladsaxe Pædagogseminarium. Peter H Hansen, Jydsk Pædagogseminarium. Søren Thaysen, Peter Sabroe Pædagogseminarium. Thea Sterndorf, Gladsaxe Pædagogseminarium. Helle Basballe, Hjørring Pædagogseminarium. Stine Skogberg, Jydsk Pædagogseminarium