Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
Inspiration. Instagram er pynten på lagkagen
Børnehaven Valby LilleFri har efter fem år og over 2.000 opslag på Instagram gjort sig mange erfaringer med, hvad
der fungerer godt på det sociale medie.
Af: Cæcilie Kallehave Jensen
Børnehaven Valby LilleFri har med gode billeder, de rette hashtags og en egeninteresse formået at fastholde brugen af Instagram igennem nu fem år.

»Man skal have fokus på æstetikken. Det skal være pæne billeder, som ikke er rystede, slørede eller med et ligegyldigt motiv. Hav fokus på en pædagogiske aktivitet,« lyder rådene fra institutionsleder Hanne Kühn.

I starten havde institutionen fokus på fællesskab og aktiviteter på profilen. Derfor var børnenes ansigter ikke i fokus på billederne, men med tiden er børnenes ansigter
også kommet med, uden at det tager fokus fra den fælles aktivitet. Dog har de i børnehaven måttet justere lidt på deres fotoregler.

»Vi har ændret i vores samtykkeregler. Før var der ét kryds, hvor forældrene skulle
krydse af, om vi måtte offentliggøre billeder af børnene. Nu er det mere specifikt, så man kan krydse de enkelte medier af,« siger hun.

På spørgsmålet om, hvorvidt Instagram er en ekstraopgave, der tager tid fra børnene,
svarer leder af Valby LilleFri Hanne Kühn:

»Det tager jo også tid fra børnene, hvis du skal røre en bolledej. Du kan jo så vælge at
tage barnet med i aktiviteten, så er det ikke tid fra barnet, men tid med barnet,« siger
hun.

Derfor er børnene også indimellem involverede i tekst og hashtags, når der skal lægges billeder op.

»Vi tilføjer tekst og hashtags, som kan blive til nogle sjove ordspil, hvilket vi snakker med børnene om. Vi har selvfølgelig også nogle mere faste hashtags, som vi benytter os af, så andre kan søge os frem,« siger Hanne Kühn.

Valby LilleFri har brugt Instagram som supplement til appen Famly, hvor al den praktiske kommunikation med forældrene omkring børnene foregår. På Instagram
er der plads til sjov, ballade og hashtags som #medpapirogsaks #bliverdetlækkertstraks!

Her er reglerne
Rasmus Jakobsen er fuldmægtig, cand.jur. ved Datatilsynet. Han opridser de vigtigste regler, når I lægger billeder op af børnene på de sociale medier:

Få styr på samtykket
Ofte vil man skelne imellem et portrætbillede og et situationsbillede, men hvis I har fået udarbejdet et lovligt samtykke, behøver I ikke at lave den vurdering. I kan tilpasse samtykket til nye medier, men der skal indhentes et opdateret samtykke med de nye
medier.

Tænk over billedet
Læg ikke billeder ud af børn, der er sure, kede af det eller lignende. Gem ikke billeder unødvendigt længe. Man må ikke gemme oplysninger i længere tid, end det er nødvendigt, så overvej at få regler for, hvor længe I må have billederne.

Husk det skærpede hensyn
Der er en forskel på, om billedet forestiller et barn eller en voksen, når I skal vurdere,
om billedet er okay. Efter den 25. maj 2018, hvor databeskyttelsesforordningen
trådte i kraft, fremgår det skærpede hensyn til børn nu specifikt aflovgivningen.