Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 07
Evaluering viser gode takter. Lederforeningen er på rette spor
Der er god tilfredshed med BUPL’s lederforening, viser ny evaluering. Men der er også plads til forbedringer, medgiver lederformand Sanne Lorentzen.
Af: Trine Vinther Larsen
BUPL’s lederarbejde bærer frugt. Men nogle frugter er endnu umodne, og lederarbejdet skal fortsat udvikles både i dets indhold og i organiseringen af arbejdet, hvis BUPL også fremover skal kunne imødekomme alle sine pædagogfaglige lederes behov for en særlig servicering og rådgivning. Det fremgår af en ny evaluering af BUPL’s Lederforening, som blev præsenteret for cirka 100 fremmødte lederbestyrelsesmedlemmer, fagforeningsrepræsentanter og formænd samt BUPL’s forretningsudvalg, da de den 19. marts 2014 var samlet i Nyborg til Lederforeningens Årskonference.
Resultaterne af den nye evaluering var i fokus i dagens debatter, og den viser nu – godt 11 år efter at Lederforeningen blev oprettet og efter tre år med egen lederformand i BUPL, at der generelt er høj tilfredshed med foreningens arbejde. 72 procent er således tilfredse med rådgivningen, men der er også kritiske røster i evalueringen, som særligt forholder sig til de senere års arbejde.

Behov for justeringer. De kritiske stemmer peger på, at rådgivningen i dag er for medarbejderorienteret, at der mangler en lederfaglig, professionel tilgang, og at kvaliteten af rådgivningen er for personafhængig. Og de samme kritikpunkter gik igen i debatterne på konferencen. En måling, som blev foretaget blandt konferencedeltagerne, viser tilsvarende, at 77 procent af de fremmødte synes, at ledernes interesser skal varetages af nogle i BUPL, der kun beskæftiger sig med ledermedlemmer. De ønsker sig ren lederrådgivning, og formanden for BUPL’s Lederforening, Sanne Lorentzen, kan godt se hvorfor.
»I dag kan lederen, som søger råd i en fyringssag, risikere at få den samme sagsbehandler i røret, som lige har rådgivet medarbejderen om sin afskedigelse. Det er ikke uproblematisk, og på baggrund af kritikken i evalueringen kan man allerede nu foretage nogle justeringer af rådgivningen, som modvirker dette. For eksempel kan man begynde at samarbejde om principielle ledelsesspørgsmål på tværs af fagforeningerne. Og ved at oprette regionale lederrådgivningscentre kan man understøtte en mere specialiseret rådgivning kun for ledere. I det hele taget skal man nu og fremover tænke i at adskille lederperspektivet og medarbejderperspektivet,« siger hun.

Tilfredse ledermedlemmer
Selvom der er plads til forbedringer med lederrådgivningen, viser evaluering af Lederforeningen i BUPL generelt høj tilfredshed:

59 % oplever BUPL’s servicering af dem som ledere som enten ’god’ eller ’meget god’.

72 % svarer ’god’ eller ’meget god’ om kvaliteten af lederrådgivningen.

Kun 8 % finder rådgivningen ’dårlig’.

74 % af lederne oplever 'i høj grad' eller 'i nogen grad', at der er fokus på ledelse i BUPL.

51 % af ledermedlemmerne har inden for de seneste 12 måneder været i kontakt med BUPL's lederrådgivning.

Kilde: BUPL’s ’Evaluering af BUPL’s lederforening’, marts 2014.

Læs mere om BUPL’s Lederforening via kortlink.dk/dz2k