Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Sådan får I det bedste ud af naturen
Der er masser af oplevelser og læring at hente i naturen.
Men det kræver mere at skabe natur-oplevelser, der gør en forskel, end bare en turderud. Her er konkrete bud på, hvordan I kan bruge naturen.
Af: Anne Anthon Andersen & Marie Bille
Vindens spil i trækronerne, knasende efterårsblade under støvlerne og masser af frisk luft i lungerne. Naturen kan skabe en form for terapeutisk rum for både børn og voksne.
»Oplevelser i naturen kan give børn en ro, de ofte har brug for i en tid, hvor næsten al deres tid er fyldt ud af skemalagte aktiviteter. I naturen kan man opnå en selvforglemmelse og mulighed for at mærke sig selv, som både børn og voksne har brug for.«
Sådan sætter naturvejleder og forfatter til bogen Natur og Miljø i pædagogisk arbejde Lasse Thomas Edlev ord på, hvad børn og voksne blandt andet kan få ud af at prioritere ture ud i naturen. Han har i mange år vejledt pædagoger i, hvordan de får mest muligt ud af naturen i arbejdet med børn.
For naturen er et unikt rum for læring, men det kræver, at både børn og voksne ved, hvordan de kan bruge naturen.
»Hvis ikke der er en lyst til at bruge naturen og en erfaring i, hvordan man konkret kan gøre det, får man ikke det fulde udbytte af at tage af sted. Man kan ikke bare uden
videre tage af sted og så regne med, at læringen og gevinsten ved at være
i naturen kommer af sig selv,« siger Lasse Thomas Edlev.
For da kan indendørs vaner, normer og begrænsninger meget let rykke med ud under åben himmel.
Til gengæld er der rig mulighed for at lære i naturen, hvis man har gjort sig tanker om, hvad man vil på dagens udflugt. I naturen vækkes børnenes nysgerrighed, men det er op til de voksne at fastholde den og give børnene den viden, de efterspørger. At forklare på det rigtige tidspunkt og ikke forcere er vigtigt.

Naturerfaring kan deles i tre faser:
1. Opdagelse
2. Undersøgelse
3. Refleksion

I de to første faser skal børnene selv observere og give udtryk for deres umiddelbare oplevelse. De voksne kan diskret støtte, for eksempel med de rigtige redskaber. Først i refleksionsfasen får barnet brug for den voksnes viden og forklaringer og vil selv begynde at stille spørgsmål.