Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 25
Skæbnetime for støjplaget børnehave
Måske vil politikerne genåbne Løvegården i Dragør, selvom pædagoger i årevis er blevet syge af at arbejde i børnehaven.
Af: Rikke Viemose
I februar lukkede Dragør Kommune midlertidigt børnehaven Løvegården, der ligger med Kastrup Lufthavn som nabo. Siden har kommunen fået firmaet Carl Bro til at foretage en støjmåling på stedet, og nu skal Driftsudvalget på et møde den 21. juni tage stilling til, hvorvidt børnehaven skal genåbnes.
Ud fra støjmålingen vurderer Plan og Teknik Afdelingen, at "støjniveauet ikke er skadeligt, men at det kan være generende, når bane 04 benyttes til starter".
Den tidligere forældrebestyrelse frygter nu, at politikerne vil genåbne Løvegården, selvom en række pædagoger gennem årene er blevet langtidssyge af generne ved stedet. Forældrene har mistanke om, at også flere børns gener med træthed og indlæringsvanskeligheder skyldes opholdet på Løvegården.
De syge pædagoger har overlægen fra Arbejdsmedicinsk klinik, dr. med., Sigurd Mikkelsens ord for, at deres sygdomme skyldes arbejdet på Løvegården. Det slog han fast i et brev til borgmesteren i november sidste år.
Overlægens brev var langt fra den første advarsel, som kommunen modtog om forholdene i børnehaven. Allerede i 1994 vurderede Miljøstyrelsen, at
stedet "udfra en støjmæssig vurdering må anses for særdeles uegnet til placering af en børnehave".
Siden har både embedslægen og Arbejdtilsynet også været inde og kritisere forholdene.
Alligevel tog det den yderst aktive forældregruppe mange måneder at få kommunalbestyrelsen i tale, og det var først, da medierne tog fat i sagen, at politikerne besluttede sig for at flytte børnene og at få
lavet en støjundersøgelse.
Siden har kommunen også investeret flere hundrede tusinde kroner i et ventilationsanlæg på Løvegården, fordi indeklimaet samtidig var under al kritik. Men støjen fra flyene er der ifølge Plan og Teknik Afdelingen ikke noget at gøre ved.
Nu skal Driftsudvalget som sagt tage stilling til, om børnehaven alligevel skal genåbnes, og det er ingen hemmelighed, at kommunen er økonomisk trængt og mangler børnehavepladser.
I BUPL Afdeling 6 er man meget skeptisk. I januar gik BUPL så vidt som til at fraråde medlemmerne at søge stillinger på Løvegården, og det kan blive nødvendigt igen, mener faglig sekretær Flemming Brøgger Andersen:
»Vi kan ikke anbefale kommunen at genåbne Løvegården. Og hvis ikke det er muligt at gøre mere ved støjgenerne, så må vi gå ud med den samme melding til medlemmerne igen,« siger han.

Børn&Unge har tidligere skrevet om problemerne på Løvegården i nr. 4, 5 og 6 2001. Artiklerne kan findes på Børn&Unges hjemmeside: http://www.boernogunge.dk