Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 32
Nedskæringer: Aktioner, blokader og protester
Pædagoger og forældre har protesteret imod politikerne i forbindelse med de bebudede nedskæringer. De første budgetforhandlinger har givet anledning til aktiviteter mange steder i landet
Af: Anni Lyngskær
Ny Aalborg kommune:
Torsdag den 21. september i Ny Aalborg Kommune: Forældre blokerede daginstitutioner og SFO'er - andre forældre holdt deres børn hjemme.
3.-4.000 forældre demonstrerede. Optoget gik fra Kildeparken og endte med taler og underholdning på Gammel Torv.
Tirsdag den 26. september i Vejgaardhallen i Aalborg: Panelmøde. Politikere fra fem partier deltog i et panel, hvor forældrene fik mulighed for at stille spørgsmål til årets budget og nedskæringerne på børne- og ungeområdet.
Onsdag den 27. september: Fakkeloptog. I samarbejde med FTF Nordjylland og LO Aalborg inviterede BUPL Nordjylland til fakkeloptog med begyndelse i Kildeparken klokken 19.00.
Forældre og pædagoger protestererede imod de væsentlige serviceforringelser, de mener, der vil komme med det nye budget. Åbningstiderne vil i gennemsnit blive reduceret med to timer i hver institution, og der vil blive tre ugers tvungen ferie per år.
Desuden vil integrationstillægget til de aldersintegrerede institutioner blive fjernet.


Ny Mariager fjord Kommune:
I Ny Mariager Fjord Kommune har der også været forældreprotester. Politikerne vil spare 18 millioner kroner på børneområdet.


Ny Frederikssund kommune:
Tillidsmændene i Frederikssund holdt mandag den 25. september møde, hvor de drøftede udviklingen. Der skal spares 20 millioner kroner på dag- og fritidsinstitutioner og klubber.


Ny Silkeborg Kommune:
Cirka 1000 Pædagoger, 400 pædagogmedhjælpere, 500 dagplejere og 500 ansatte inden for ældreområdet nedlagde arbejdet mandag den 25. september.
Besparelserne betyder blandt andet, at skole- og SFO-området skal spare cirka 90 lærer- og pædagogstillinger, og børneområdet skal spare cirka 90 fuldtidsstillinger.

Århus kommune:
Forældre har blokeret kommunens institutioner.
Torsdag den 21. september var alle BUPL-medlemmer indkaldt til stormøde, hvor der blev givet informationer om budgetforliget.
Besparelserne i Århus går udover børne- og ungeområdet. Blandt andet bliver følgende ramt: Fritidshjem, byggelegepladser og 0-14 års integrerede institutioner skal nedlægges, 0-6 års institutioner og dagplejer skal lægges sammen, og antallet af personaletimer skæres ned. De sociale klubber bliver til SFO'er og ungdomsskoleklubber.

Ny vejen kommune:
Mandag den 25. september blev fire daginstitutioner i Rødding (Ny Vejen Kommune) blokeret af forældre.
Hver institution mister i snit en stilling.

Egedal kommune:
Tirsdag den 26. september holdt tillidsmændene i Egedal møde, hvor de vil drøfte udviklingen.
Der skal spares 14,5 millioner kroner.

København kommune:
Tirsdag den 26. september var institutionsledere og tillidsrepræsentanter inviteret til stormøde i Nørrebrohallen i København om kommunes budget.
I 2007 skal der spares omkring 45,3 millioner kroner på daginstitutionernes budgetter.