Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
Mens vi venter. 1001 pædagoger har mistet dagpengeretten
Lillian Redam er en af nu 1001 pædagoger, der siden 2013 har mistet dagpengeretten. Hun og BUPL efterlyser job frem for meningsløs aktivering.
Af: Trine Vinther Larsen
Gennemtræk i børnehaven, en dør smækker i, og to af pædagog Lillian Redams fingre bliver klemt af i døren.
Arbejdsskaden gjorde Lillian Redam (59) til en sag på jobcentret. På grund af stramningerne i dagpengereformen, der fra 2013 nedsatte dagpengeperioden til to år og halverede genoptjeningsperioden, står hun nu i dag uden dagpenge. Det skriver hun i et stærkt debatindlæg i Politiken, og hun er langt fra alene.
Nye tal fra BUPL-A viser, at 1001 pædagoger fra januar 2013 til og med juli 2015 har mistet dagpengeretten.
Alene det første halvår af 2015 faldt 172 pædagoger ud af systemet, og Lillian Redam er en af de senest ’udfaldne’. Hun har siden juni levet af midlertidig arbejdsmarkedsydelse på 60 procent af dagpengene og er nu sendt i nyttejob.
’Du skal udføre forskellige arbejdsopgaver af samfundsnyttig karakter for din ydelse’, har Jobcenter København meddelt om hendes nye stilling inden for ’grønne områder’, hvor hun skal ’genoprette naturanlæg’, som det hedder.
»På Vestvolden skal jeg fjerne ukrudt, pileurt og gyldenris, som regnes for invasive arter. Jeg gør, hvad jeg skal, for jeg er jo afhængig af ydelsen, uanset hvor ussel den er,« siger hun til Børn&Unge.

Meningsløs aktivering. Før Lillian Redam kom på arbejdsmarkedsydelse og i nyttejob har hun uden held søgt job efter job som pædagog. Hun har ikke ønsket aktivering i daginstitutioner og lignende. Med sine 30 års praksiserfaring som pædagog og to diplomuddannelser på bagen finder hun det meningsløst at skulle arbejde ’gratis’ som pædagog.
»Det strider imod alt, hvad jeg fagpolitisk har arbejdet for. Pengene, som arbejdsgiverne får i tilskud for at have en som mig, burde i stedet bruges til at øge normeringen,« siger den tidligere tillidsrepræsentant.
Formand for BUPL-A, Lasse Bjerg Jørgensen, finder det forrykt, at pædagogledigheden nu er den højeste siden 2007 – knap fem procent – samtidig med at normeringerne er historisk dårlige.
»Der er brug for alle de ledige pædagoger i institutionerne, så jeg deler Lillians frustrationer over ikke at kunne få et reelt job som pædagog, men alene blive tilbudt meningsløs aktivering,« siger Lasse Bjerg ­Jørgensen, som kalder arbejdsmarkedsydelse og nyttejob for ’politikeres desperate nødløsninger’ på et dårligt dagpengesystem.
»Man genoptjener ikke retten til dagpenge i aktivering. Det er løsninger, som mere skubber folk væk fra arbejdsmarkedet, end de fastholder dem,« siger han.

Venter på løsning. Når pædagoger mister dagpengeretten, fortsætter godt hver fjerde som lønmodtager, mens lige så mange kommer på arbejds­markedsydelse. Andre får kontanthjælp, et seniorjob, sygedagpenge eller andet. Seks procent ender uden indkomst, viser tal fra Jobindsats.dk.
Lasse Bjerg Jørgensen ser med fortrøstning frem mod 19. oktober, hvor regeringens dagpengekommission skal præsentere et forslag til et nyt dagpengesystem. Han håber på et bedre og mere fleksibelt system, der gør det lettere at genoptjene retten til dagpenge. Men han er også bekymret for, at kommissionens forslag vil indebære, at der skæres i nogle satser.
»Kommissionen skal komme med en udgiftsneutral løsning. Så hvis de vil give noget et sted, skal de finde andre steder at skære. Der bør tilføres flere penge til området,« mener han