Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 12
Arbejdsmiljø. Flere institutioner får hjælp til forebyggelse
Flere daginstitutioner kan nu søge om forebyggelsespakker
til personaleprojekter om enten fysisk eller psykisk ned­slidning. Mange nyder allerede godt af ordningen.
Af: Trine Vinther Larsen
Dårlige rygge, ulidelige arbejdsstillinger, stress og støj. Det er velkendte arbejdsmiljøproblemer for mange pædagoger. Men nu kan langt flere daginstitutioner end hidtil få hjælp til at løse problemer med fysisk og psykisk nedslidning af personalet.
Det sker, fordi to såkaldte forebyggelsespakker fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse nu bliver tilbudt til flere end hidtil. Før kunne kun små daginstitutioner med op til 19 ansatte ansøge om pakkerne, men efter pres fra FTF og BUPL kan nu også store område-, distrikt- eller klyngeinstitutioner få fat i pakkerne.
Det glæder forretningsudvalgsmedlem i BUPL Mette Aagaard Larsen.
»Udvidelsen er fantastisk. Vi har gjort opmærksom på, at den gamle ordning udelukkede mange af vores institutioner, og det er meget positivt, at de nu også kan få glæde af pakkerne. Behovet er der,« siger hun.

50 institutioner i gang. BUPL’s statistikker dokumenterer, at rygskader og andre former for fysisk nedslidning er udbredt blandt pædagoger. Og en ny undersøgelse fra FTF viser, at næsten hver fjerde af pædagogernes sygedage skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø.
De to forebyggelsespakker, som daginstitutionerne kan søge om, tager netop fat om disse kerneproblemer med ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Den ene pakke har titlen ’Mere fysisk aktivitet og mindre belastning’, mens den anden hedder ’Et bedre arbejdsliv’.
Daginstitutioner har kunnet søge pakkerne siden oktober 2012. Til og med maj 2013 har flere end 50 daginstitutioner søgt og fået dem. Mette Aagaard Larsen ser pakkernes popularitet som udtryk for, at pædagoger tager deres arbejdsmiljø alvorligt.
»Pædagoger bliver beskyldt for at melde sig syge og have en slap holdning til arbejdet, men det her viser, at pædagoger tværtimod tager deres fag dybt seriøst og arbejder intenst for at forbedre deres arbejdsmiljø,« siger hun.

Forebyggelsespakker for millioner
Pakkerne er gratis for op til 19 medarbejdere og har en gennemsnitsværdi på 80.000 kroner.
Hver pakke er et fastlagt projektforløb, der er udviklet specielt til daginstitutioner af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
I 2013 er der afsat 5 millioner kroner til daginstitutionspakkerne. Kun 1,3 millioner er brugt. Projektpengene går til lønudgifter til de timer, institutionen bruger på at gennemføre forløbet, samt betaling af materialeindkøb.
Søg forebyggelsespakkerne via et elektronisk ansøgningsskema på linket forebyggelsesfonden.dk.
Projektdeltagere udover 19 personer betaler virksomheden selv for.
Pakkerne er udviklet særligt til 0-6-årsinstitu­tioner, men SFO, fritidshjem og klubber kan også søge.

Læs mere om pakkerne på:
forebyggelsesfonden.dk/daginstitutioner.htm