Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 07
TEMA. SELVLEDELSE: 10 værktøjer til ledelse af selvledelse
Selvledelse har skabt større afstand mellem lederen og pædagogen. Undersøgelser viser, at tomrummet giver frustrationer, hvis ikke du som leder får etableret den proces, der kan skabe ro og retningsfornemmelse i den enkelte medarbejder. Her er 10 redskaber, du kan bruge til at få selvledelse til at lykkes.
Af: Roberta Montanari og Thomas Davidsen
1. Rammen
Selvledende medarbejdere har brug for en fast ramme at tænke sig ind i. Som leder er det dit ansvar at definere selvledelsesrummet. Hvad skal I præstere fagligt, og hvad skal I i fællesskab arbejde hen imod? De individuelle drømme og visioner skal være afstemt med helheden. Visionen for medarbejdernes trivsel skal være klar og tydelig. Forventningerne til, hvad hver enkelt medarbejder kan bidrage med til den fælles vision, skal afstemmes. Skab et ’let’ rum, hvor I sammen kan afklare rammerne.
2. Visionen
Præsenter for dine medarbejdere din vision for institutionen. Ikke som et diktat, men som en medarbejder­involverende proces. Skab et følelsesbillede af fremtiden, der som en ledestjerne giver både ledelse og medarbejdere retning i deres daglige gøremål, prioriteringer, kommunikation og vidensdeling. Visionen kan udtrykkes gennem et billede, en fortælling, en metafor eller en beskrivelse. Afklar, hvad det er for et rum, medarbejderne spiller ind i – fagligt og i forhold til institutionen. Hvordan vil du som leder stå til rådighed for dem? Hvad forventer du, at de melder tilbage til dig?
3. Reset
Når der sker så store forandringer, som tilfældet er for tiden på pædagogområdet, har mange reelt fået et nyt arbejde. Det kalder på et reset: Start forfra. Gentænk, hvordan I skal prioritere arbejdsopgaverne. Nogle af medarbejderne hænger måske fast i frustrationen over, at tingene ikke er, som de var før. Etabler en fælles forståelse af, at I skal genopfinde jer selv som institution.
4. Hjerteblod
Det er en god idé at arbejde med kan- og skal-opgaver. Vær opmærksom på, at de fleste pædagoger har hjerteblod investeret i deres arbejde. Bliv klar over, hvad der er hver enkelt medarbejders kilde til stolthed, fagligt overskud og arbejdsglæde. Det kan sagtens lade sig gøre at bibeholde de lystbetonede kompetencer i institutionen, bare I få sat ord på dem.
5. Fokus
Lad ikke én dag gå, uden refleksion over, hvad der er væsentligt i dag! Del for eksempel dagene op i A-, B-og C-dage:
A-dage: Alle er på arbejde.
B-dage: Nogle få er syge, har fri, er på kursus el. lign.
C-dage: Mange er syge, har fri, er på kursus el. lign.
Reflekter i fem minutter, når I ved, hvilken dag det er: Hvad er realistisk at nå? Vær fleksibel, og lær at skifte med elegance fra plan A til plan B til plan C. Hold fast i, hvad der kan gøre det til en god dag for børnene, uanset hvilken type dag det er. Hvordan fremmer I jeres overordnede vision i dag? Det giver ro og fokus på det væsentlige.
6. Handlerummet
Nogle ting kan I påvirke, andre kan I ikke. Slip det, som I ikke kan påvirke. Slut fred med det. Hold op med at tale frustreret om rammer, nedskæringer, normeringer og antal af børn på stuerne. Det er vedtaget af politikerne, og I kan ikke ændre på det. Skab en kultur, som holder fokus på det, I kan påvirke, for her kan I bruge jeres konstruktive energi. Tag diskussionen om, hvilke problematikker I kan arbejde konstruktivt med.
7. Tonen
De ord, I vælger til at beskrive jeres virkelighed, er vigtige. Hvordan taler I til hinanden? Hvordan omtaler I opgaven, børnene, forældrene? Ord skaber virkelighed. Frustrerede, magtesløse og opgivende ord skaber en handlingslammet virkelighed. Ord, der peger fremad, skaber udvikling. Ordene kan være forskellen på højt og lavt sygefravær.
8. Tilrettelæggelse
Hvordan skal dagen fungere? Kan I for eksempel ved at rykke frokosten et kvarter skabe rum til en meningsfuld pædagogisk aktivitet? Hold koordineringsmøder fem minutter hver morgen. Hvad vælger I at fokusere på i dag? Aktiviteterne skal understøtte visionen og skabe arbejdsglæde.
9. Opmærksomhed
Tag en snak om, hvor vigtigt det er, at I er opmærksomme på jer selv, hinanden og børnene. Spørg ind til, hvad medarbejderne har gang i. Hjælp hinanden til at få lufthuller.
Skab en åben kultur for på en konstruktiv måde at dele frustrationer, iagttagelser, idéer, visioner og drømme. Vær opmærksom på, at en fare ved selvledelse er, at den enkelte pædagog nemt kan komme til at føle sig ensomt overladt til sit eget selvledelsesrum.
10. Sæt tempoet ned
Når vi føler, at vi har travlt, har vi en tendens til at sætte tempoet op. Men når rammerne er blevet strammere, er det ekstra vigtigt, at I vænner jer til pr. automatik at prioritere nærvær frem for tempo. Tag en snak i teamet om, at hver gang man føler sig presset, så kan det være den bedste løsning at sætte tempoet ned. Indholdet er vigtigt, ikke tempoet! Det er vigtigt, at pædagogen ser børnene – også på de travle dage.

Kilde: Sanina Kürstein.