Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 13
Flere børn får hovedpine
Eksperter vurderer, at antallet af børn med hovedpine vil stige. Samfundet kommer til at betale prisen, for børnene tager smerterne med over i deres voksenliv.
Af: Bo Aagaard Simonsen
Der er børn, der leger tag-fat på gangen. Der er andre børn, der slås med puder i legerummet. Og så er der børn, der råbende forsøger at aftale reglerne for en leg gennem larmen fra de andre.
Sådan kunne et billede fra en skole eller fritidsordning se ud. De danske børn lever en stor del af deres hverdag i en larm og støj, som selv den mest hærdede stålsliber ville synes var for meget.

Larm og støj giver stress. Og for nogle børn giver stress hovedpine. Larmen i de danske institutioner er stigende, hører vi gang på gang. Ikke fordi børnene larmer mere i dag end tidligere, men fordi der er flere børn på den samme plads som tidligere.
Med den megen larm i hverdagen vil antallet af børn med hovedpine stige i fremtiden. Det mener en ekspert.
»Fremover vil vi se flere og flere børn med hovedpine. Det er fordi de faktorer, der kan fremprovokere hovedpine, bliver mere og mere markante i samfundet. Specielt larm, som er en kendt stressfaktor, der kan give hovedpine, er blevet værre,« siger privatpraktiserende speciallæge i neuromedicin Anne Korsgaard.
Men det er ikke kun larm og støj, der giver børn hovedpine.
»Den største stressfaktor for børn er, at de voksne skynder på dem hele tiden. Fra de vågner, til de går i seng, hører de: "Kom nu, skynd dig lidt" eller "det der har vi altså ikke tid til". Det gør børnenes hverdag forjaget og fortravlet,« siger børnepsykiateren Gideon Zlotnik.
Han har gennem årene set, at flere og flere børn reagerer på en stresset hverdag ved at få psykosomatiske symptomer som for eksempel hovedpine.

Også hovedpine som voksen. Når der kommer flere børn, der lider af hovedpine, vil samfundet i sidste ende også komme til at lide under det. For børn, der lider af hovedpine, lider også af det, når de bliver voksne.
Reservelæge Morten Gervil, der behandler børn med hovedpine på Amtssygehuset i Glostrup:
»Den generelle opfattelse i befolkningen er, at hovedpine er noget, de voksne lider af, fordi de lever et stresset liv. Men børn får altså de samme symptomer på stress og jag som voksne,« siger Morten Gervil, der mener, at omkring 20 procent af de børn, der lider af hovedpine i dag, også vil lide af det som voksne.
Overlæge Rigmor Jensen arbejder på landets eneste hovedpineklinik - Hovedpinecenteret på Københavns Amts Sygehus i Glostrup. Hun er med til at forske i hovedpine og mener, at der er tale om langt flere end de 20 procent.
Under alle omstændigheder er der ingen tvivl om, at hovedpine er en belastning for samfundet.

Hovedpine koster sygedage. En dansk undersøgelse, som Rigmor Jensen har været med til at lave, viser, at mennesker, der lider af meget hovedpine, er hårdest ramt i 30-40 års alderen. Altså i de år, hvor man er mest produktiv og har gang i karriere og familieliv.
Undersøgelsen viser også, at hovedpine koster samfundet 300 millioner sygedage på årsbasis. Det er cirka 20 procent af det samlede sygefravær på arbejdsmarkedet.