Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING: Specialområdet under lup
Professionsforsker Bent Madsen er i gang med en omfattende kortlægning af det specialpædagogiske arbejde, der skal vise, om specialpædagogerne har kompetencerne til at løse deres opgaver med nogle de allermest udsatte børn, unge og familier i Danmark.
Af: Marie Bille
Hvad undersøger du?
Det er en stor kortlægningsopgave, hvor BUPL og andre for første gang får overblik over, hvad det egentlig er, man laver, når man er specialpædagog. Det har der ikke hidtil været overblik over, og det skal vi skaffe. Vi undersøger, hvordan pædagogerne løser specialpædagogiske opgaver på fire meget forskellige praksisområder: dagtilbud, skoler, SFO, klubber og fritidsinstitutioner og familie- og dagbehandling. For at blive mere præcis, så vil vi gerne vide, hvad der kendetegner målgrupperne for den specialpædagogiske indsats. Hvad hedder de opgaver, specialpædagogerne løser, og hvad er det for særlige kompetencer, de har? Alt sammen for at give et signalement af den specialpædagogiske faglighed.

Hvorfor er det vigtigt?
Det er vigtigt at få overblik over, hvor mange specialpædagoger, der findes, og hvad, de laver. Det er en meget stor medlemsgruppe i BUPL, som har nogle særlige kompetencer og nogle særlige opgaver, og som faktisk arbejder med nogle af de mest udsatte børn og unge i vores samfund. Det er vigtigt for BUPL at kunne sige, hvor mange medlemmer der faktisk arbejder med meget udsatte børn, som har svære diagnoser og meget komplicerede vanskeligheder. Det er vigtigt, for at vi kan finde ud af, om specialpædagogerne har de kompetencer, der skal til for at løse opgaven. For arbejdet er meget mere kompliceret end det, almene pædagoger arbejder med. Noget af det, vi kan se, er, at specialpædagoger arbejder meget tværfagligt. De arbejder meget tæt sammen med andre professioner, så som lærere, socialrådgivere og psykologer. Vi kan også se, at specialpædagoger har et meget udstrakt forældresamarbejde, og det kræver også særlige kompetencer. Derfor er projektet vigtigt af hensyn til pædagogernes kompetenceudvikling.

Hvordan skal I undersøge det?
Vi har sendt spørgeskemaer ud til alle de specialpædagoger, som BUPL har registreret. Det blev til over 9.000 af BUPL’s medlemmer, som selv har angivet, at de udfører specialpædagogiske opgaver. Derudover har vi sendt spørgeskemaer til forvaltningschefer i alle landets ­kommuner. Vi har fået svar fra tre fjerdedele af landets kommuner, så det er en fin dækningsprocent. Lige i øjeblikket er vi ved at analysere spørgeskemaerne. Næste fase er interview. Vi skal ud i nogle kommuner, hvor vi laver fokusgruppeinterview, for eksempel med en gruppe pædagoger, der arbejder i en specialbørnehave eller i skolen. Vi beder dem uddybe meget mere konkret om deres opgaver, kompetencer, deres tværprofessionelle samarbejder og ledelsesforhold. Vi spørger også forvaltningscheferne, hvordan de oplever specialpædagogerne, og hvorvidt de oplever, at specialpædagogerne er kvalificerede til de opgaver, de har. Vi har mødt meget stor interesse fra pædagogerne. Over 200 har tilkendegivet, at de gerne vil interviewes, så nu har vi en lang liste. Det er rigtigt godt.

Om forskeren
Bent Madsen er professionsforsker, konsulent og forfatter i Inklusionsakademiet, som er et netværk af selvstændige forskere. Han er uddannet lærer og cand. pæd. og har tidligere været leder af Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) ved UCC. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem to forskere fra Inklusions­akademiet, og tre forskere fra forskningscenteret på professionshøjskolen UC Syd. Forskerne afslutter projektet i juni 2017, og de formidler resultaterne i en rapport og en pixiudgave og ved workshops forskellige steder i landet.